• När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
 •  
  Integritetspolicy – information om hur CMB behandlar personuppgifter
   
 • Namn Organisation
 • Mahlet Tesfaye Haile Chalmers University of Technology
 • Ebba Edlund Göteborgs Stad Fastighetskontoret (FS5)
 • Anna Feldt Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten (FS5)
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • Hassan Ali Peab Anläggning
 • Jonna Smiding Peab Anläggning AB
 • Nanette Cronemyr Riksbyggen (FS5)
 • Emma Olsson Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • Jonna Olsson Västfastigheter
 • Andrea Gajic Västfastigheter
 • shabarek Naji White Arkitekter. FS5
 • Anders Karlsson Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 12 deltagare

Offentlig fastighetsförvaltning i förändring

Vilka organisatoriska omställningar behöver offentliga fastighetsförvaltare göra för att möta aktuella utmaningar så som krav på energieffektivitet?

Under två år har Chalmersforskare Ingrid Svensson följt ett projekt med fokus på strategisk fastighetsförvaltning hos en offentlig fastighetsförvaltare.

I studien såg hon att det verkar finnas  både tekniska lösningar och innovativa idéer som möjliggör ett (ekologiskt) hållbart och långsiktigt arbetssätt för offentliga fastighetsförvaltare. Dock krävs mer kunskap om organisatoriska frågor för de ska kunna implementeras. Nya arbetssätt innebär nya roller och arbetsuppgifter – vilket kan leda till oro och följaktligen motstånd mot förändring.

Vid CMB:s frukostseminarium kommer Ingrid att gå igenom en konceptuell modell som utvecklats i forskningsprojektet och som gör det möjligt att förstå dessa organisatoriska omställnings utmaningar.  Hon kommer också ge exempel på hur det gick när man försökte skapa förändring i den organisation som studerats närmre i forskningsprojektet.

Praktisk information