• Namn Organisation
 • En deltagare från Bengt Dahlgren
 • En deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • En deltagare från Besiktningsgruppen Göteborg Stockholm AB
 • En deltagare från Byggcheferna
 • En deltagare från Caverion Sverige AB,Projekt Göteborg/Borås
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtidens Samhällsbyggare - Vasakronan
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs stad - Lokalförvaltningen
 • En deltagare från GöteborgsLokaler
 • En deltagare från H ProjektDesign AB
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Krimlansvik AB
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från SJÖGREN ARKITEKTER
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB, Teknik
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke Bostad
 • En deltagare från Veidekke Bostad AB
 • En deltagare från VG regionen
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • Totalt 67 deltagare

När skrotar vi ritningen?

bim-bild2Med BIM (Byggnads Informations Modeller) och VR (Virtual Reality) kommer helt nya möjligheter att uppleva och kommunicera byggprojekt som om byggnaden redan finns.

Vi kan fysiskt gå och röra oss i den virtuella modellen och använda vår egen kropp. I den virtuella kopian kan byggarbetaren mäta, hämta och filtrera BIM-information som beskriver arbetet ute på byggarbetsplatsen. Med ny VR-hårdvara får vi ett helt nytt sätt att interagera med modellen i skala 1:1.

Det nya arbetssättet är ett resultat av ett pågående FoU-projekt vid Chalmers, Construction Management, där forskarna tagit fram en programvara som använder BIM-modeller direkt från projekteringen för att tillverka produktionsvyer i VR. Dagens föredragshållare är forskarna bakom systemet, Mattias Roupé och Mikael Johansson.

Efter föredraget finns möjlighet att testa VR-systemet på plats.

Praktisk information