• Namn Organisation
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Göteborgs Hamn
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • Totalt 8 deltagare

Möte i Partneringgruppen

Fredag den 25 januari 2019

Välkomna till fortsatt erfarenhetsutbyte. Vi träffas hos Lokalförvaltningen, Lillhagsparken 13.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Föregående mötesanteckningar
 3. Erfarenhetsutbyte – Lokalförvaltningens syn på partnering
 4. Gruppens arbete under 2019 - med utgångspunkt i de inledande frågeställningar gruppen sammanställt [hämta fil]
 5. Nytt från CMB
 6. Övriga frågor
 7. Kommande möten
 8. Mötets avslutande

Möteshandlingar (lösenord: cmbchalmers):

Praktisk information