• Namn Organisation
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • Totalt 3 deltagare

Möte i Partneringgruppen

Fredag den 16 november 2018

Välkomna till fortsatt erfarenhetsutbyte. OBS: denna gång är vi på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, våning 3, rum K354).

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Erfarenhetsutbyte – utgångspunkt i de inledande frågeställningar gruppen sammanställt [hämta fil]
 3. Trafikverkets syn på partnering (ECI)
 4. Nytt från CMB
 5. Övriga frågor
 6. Kommande möten
 7. Mötets avslutande

Möteshandlingar (lösenord: cmbchalmers):

Praktisk information