• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Sweco Sverige AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 7 deltagare

Möte i Kommunikationsgruppen

Torsdag den 9 maj 2019

Vi inleder med en social kvart så vi som vill prata och fika en stund kommer kl 8.45. Mötet startar kl 9.00.

Denna gång är vi hos Älvstranden Utveckling, Lindholmsallén 10.

Agenda

 1. Välkomna
 2. Agenda och tidigare minnesanteckningar
 3. Presentation av kommunikationssatsning, företag XX
 4. Ledarskapsdagen 2019 – utvärdering
 5. Datum och tema för Strategidagen 2019
 6. Kommunikationsfördjupning – förslag på plan till styrelsen
 7. På gång i CMB – filmvisning från Ledarskapsdagen
 8. Övriga frågor
 9. Avslutning

Möteshandlingar finns senast en vecka innan mötet att ladda ner på CMB:s extranät, lösenordet är cmbchalmers.

Praktisk information