• Namn Organisation
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från NCC AB
 • En deltagare från Skanska Sverige
 • En deltagare från TME
 • Totalt 7 deltagare

Möte i Forskningsutskottet

Torsdag den 14 mars 2019

Välkommen på utskottsmöte på Landeriet (Trafikverket), Södra Vägen 61, rum Stationen.

OBS. Efter ordinarie möte ges möjlighet att lyssna till Magnus Eriksson berätta om arbetet med deletapp Korsvägen (kl 16.00-17.00)

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Föregående minnesanteckningar
 4. Status pågående informationsinsats om CMB:s forskningssatsning
 5. Inkommen komplettering av ansökan 139
 6. Inkomna ansökningar (löpnummer 141-146)
 7. Övriga frågor
 8. Kommande mötesdatum
 9. Mötets avslutande

*Möteshandlingar finns att ladda ner på CMB:s extranät, lösenordet är cmbchalmers.

Praktisk information