• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AFRY
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmersfastigheter AB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Dayspring
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Integra Engineering AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Varbergs kommun
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från VGR - Västfastigheter
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 42 deltagare

Möte i CMB:s huvudmannaråd

Torsdag  25 april 2019, kl 10.00-12.00 (följt av konstituerande styrelsemöte till kl 12.30) på Chalmers Conference Center, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1.

– Anmäl dig till huvudmannarådet via knapparna ovan. Kan du inte komma förväntas du anmäla ersättare genom fullmakt som du laddar ner här: Fullmakt_huvudmannaråd_2019.
Signerad fullmakt skickas med mail till info@cmb-chalmers.se

– Vill du även delta på lunchen och Ledarskapsdagen efter huvudmannarådet anmäler du dig separat till det här: Ledarskapsdagen 2019

Du vet väl att dina arbetskamrater också går kostnadsfritt på Ledarskapsdagen - dela gärna länken och be dem anmäla sig!

Agenda:

 1. Öppnande av huvudmannarådet – Kicki Björklund
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsman, tillika röstkontrollant
 4. Det gångna årets verksamhet - Bengt Christensson
 5. Stiftelsens ekonomi - Bengt Christensson
 6. Val av styrelseledamöter – Ljot Strömseng
 7. Val av valberedning
 8. Övriga frågor

Bilagor till mötet:

Protokoll huvudmannaråd 2018-04-25

Stiftlsens årsredovisning 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan och budget 2019

Fullmakt för ersättare 2019

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 25 april 2019
 • Tid: Klockan 10:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Chalmers Conference Center, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1 ・Karta
 • Upplysningar: Kontakta Bengt Christensson, 070-7675042