• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Challenge Lab
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers - student
 • En deltagare från Chalmers byggnadsteknologi
 • En deltagare från Chalmers Challenge Lab
 • En deltagare från Chalmers DCPM
 • En deltagare från Chalmers student
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Conexim
 • En deltagare från COWI
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Göteborgs Fasadputs AB
 • En deltagare från Göteborgslokaler
 • En deltagare från Implenia
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från NCC Building Sverige AB
 • En deltagare från NCC Infrastructure
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Pilotage Develoment
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Prolog bygglogistik AB
 • En deltagare från Ramböll Sverige
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RS PUBLIC AFFAIRS AB
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Serneke Bygg AB
 • En deltagare från Skanska Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Svensk Bygglogistik AB
 • En deltagare från Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad AB
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad AB
 • En deltagare från Västtrafik
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 83 deltagare

Logistikens roll i tät stadsmiljö

Stadsbild_1200x800FRUKOSTEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD PGA SJUKDOM!

Trånga stadsgator som delas med övrig trafik och brist på lagringsutrymme. Det är en utmaning som många byggprojekt står inför när städerna förtätas och situationen ställer höga krav på bygglogistiken. Effektiv logistik reducerar kostnader, ökar kvalitén och bidrar till en effektivisering av byggprocessen.

De flesta logistikåtgärder fokuserar på det som sker på själva byggplatsen. Viktoria Sundquist, doktor vid Institutionen för bygg och miljö vid Chalmers, hävdar dock att störst förbättringspotential finns när byggplatslogistik integrerares med försörjningslogistik, dvs. anskaffning och leverans av material till byggplatsen.

– Sådana åtgärder innebär att samverkan mellan de många inblandande aktörerna förändras, och vi ser också att nya typer av aktörer uppstår, så kallade logistikspecialister, säger hon.

Hör Viktoria berätta mer om olika initiativ som tas för att effektivisera logistiken i byggbranschen, vilka förutsättningar som krävs och hur dessa åtgärder påverkar kostnader, kvalitet och hållbarhet.

Praktisk information