• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Tornstaden
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Bonava
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från COWI
 • En deltagare från Dick Hedman AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Front Advokater/GÖTEBORGS JURISTKLUBB
 • En deltagare från GR, Framtidens Ledare
 • En deltagare från Göteborgs stad Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen VG
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från Mistra Urban Futures
 • En deltagare från MölnDala Fastighets AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Skanska Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad
 • En deltagare från Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Veidekke Bostad AB
 • En deltagare från Västfastigheter, FS4
 • En deltagare från Västsvenska Handelskammaren
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från ÅF
 • Totalt 47 deltagare

Länsstyrelsens roll för ett effektivt  och hållbart samhällsbyggande

Kom och luncha med Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

Länsstyrelsen är regeringens regionala myndighet och förlängda arm. Men vad har den för uppdrag egentligen och kan en statlig myndighet vara effektiv? Landshövdingen kommer att ge sin bild av hur Länsstyrelsen arbetar för att bidra till samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen. Vi får höra om bredden av arbetsuppgifter och sakområden med särskilt fokus på de områden där myndigheten påverkar samhällsbyggandet.

Den tidiga dialogen med länets alla kommuner är ett exempel på ett arbetssätt, där länsstyrelsen ger råd och besked när det gäller förutsättningarna för planering. Men räcker det för att nå målet om en bostad för alla och en god samhällsutveckling i stort?

Praktisk information

Dokumentation