• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Påminnelse:
Gör vi något bra? Vad kan vi göra bättre?

Som du har fått information om tidigare har vi nu skickat ut mejl med vår kundundersökning.  Om du inte har emottagit mejlet nu så kan den ha hamnat i din mapp för ”skräppost” eller i ”övrig mejl”.

Du hittar utskicket  om du söker efter ”Kundundersökning för CMB 2019(avsändare Serveymonkey).

Undersökningen tar 5-10 minuter och resultatet kommer att användas i vårt förbättringsarbete i syfte att CMB skall bli en ännu bättre samarbetspartner.

Tack på förhand för din värdefulla medverkan!

Bengt Christensson
CMB