• Namn Organisation
 • En deltagare från BetonmastHaehre
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Eicorn AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling FS4
 • En deltagare från Förvaltnings AB framtiden
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från GR, Framtidens Ledare
 • En deltagare från Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten, FS4
 • En deltagare från Göteborgs Stad
 • En deltagare från Göteborgs Stad Fastighetskontoret (FS5)
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten (FS5)
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgsstad, Trafikkontoret (Framtiden Samhällsbyggare 5)
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Linköpings universitet
 • En deltagare från Linköpings universitet
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsens i Västra Götalands län
 • En deltagare från MSI Planning AB
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB (FS4)
 • En deltagare från Peab, Bygg Väst
 • En deltagare från Planpro Association AB
 • En deltagare från Planpro Association AB
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Riksbyggen (FS5)
 • En deltagare från Riksbyggen, Bostad Väst
 • En deltagare från RO-Gruppen AB
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborg
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västtrafik
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från White
 • En deltagare från WHITE ARKITEKTER
 • En deltagare från White Arkitekter. FS5
 • En deltagare från Wästbygg AB (Trainee FS)
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF AB
 • Totalt 76 deltagare

Kan aktörsinvolverad planering ge effektivare byggprocesser?

Byggbranschen brottas med tighta tidplaner och budgetar som sällan håller. Ett sätt att få med alla parter i produktionsprocessen, och få en tydlig förankring, är att ta med dem i planeringen.

Mikael Viklund Tallgren från Chalmers har licentierat på en ny planeringsmetodik, Virtuell Produktionsplanering (VPP) . Vid CMB:s Bygglunch beskriver han hur planeringsmetodiken ser ut och hur han förstärkt den genom att använda BIM-modellen som nav i kommunikationen och skapandet av tidsplanen.

För mer bakgrundsfakta se gärna filmerna som Mikael gjort. Den första ger en bakgrund till planeringsprocessen och hur verktyget appliceras i den befintliga processen. Den andra filmen visar hur verktyget fungerar.

Film  om VPP-konceptet

Film  om verktyget

Praktisk information