• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Byggcheferna
 • En deltagare från Chalmersfastigheter AB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Dayspring
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Jan Håkansson Byggplanering AB
 • En deltagare från JM AB/ Region Väst
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från PE Teknik & Arkitektur
 • En deltagare från PE Teknik & Arkitektur
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Protek Projektstyrning AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skeppsviken
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Trafikkontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Wikström installationskonsult AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • Totalt 42 deltagare

CMB huvudmannaråd/årsstämma 2021

På grund av rådande pandemi genomförs årets huvudmannaråd/årsstämma digitalt via Teams

Tis 27 april kl 10:00-11:30 (följt av konstituerande styrelsemöte i stiftelsen till kl 12:00)

Länk till Teamsmöte →

Mötet kommer att avslutas med den spännande utdelningen av CMB:s ledarskapspris, Guldhuset. Läs mer om priset och de fyra finalisterna på Guldhusets webbsida →

OBS! Anmäl dig till huvudmannarådet via knapparna ovan. Kan du inte komma förväntas du anmäla ersättare genom fullmakt som du laddar ner här: Fullmakt_huvudmannaråd_2021
Signerad fullmakt skickas med mail till info@cmb-chalmers.se

Agenda:

 1. Öppnande av huvudmannaråd – Kicki Björklund
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsman, tillika röstkontrollant
 4. Det gångna årets verksamhet – Kristin Östling/Kicki Björklund
 5. CMB:s fortsatta utveckling – Carina Bohm
 6. Stiftelsens ekonomi – Susanne Rude
 7. Val av styrelseledamöter – Ljot Strömseng
 8. Val av valberedning
 9. Övriga frågor
 10. Utdelning av Guldhuset 2021

Bilagor till mötet:

Protokoll huvudmannaråd 2020-09-21

Bilaga 1. 2019 års verksamhet

Årsredovisning 2020_signerad

Revisorsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse_2020

Fullmakt_huvudmannaråd_2021

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 27 april 2021
 • Tid: Klockan 10:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Digitalt via Teams
 • Upplysningar: Kontakta Kristin Östling, 0738-142697