• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från Ernst Rosén AB
 • En deltagare från IQ Samhällsbyggnad
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från White
 • En deltagare från WSP Sverige
 • Totalt 12 deltagare

Möte i Innovationsgruppen

Torsdag den 27 februari 2020

Välkommen på möte i CMB:s Innovationsgrupp. Vi träffas på Chalmers ACE, Sven Hultins gata 6 (trapphus A, våning 5, rum 580).

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Föregående minnesanteckningar
 4. Vad är innovation och innovationsprocesser? (Kamilla Kohn Rådberg)
 5. Fördjupning innovationsexempel*
  • Skanska- digital byggprocess
  • Vasakronan- Real Estate Core
  • Castellum- Matilda
 6. Fortsatt arbete exempelskrift; "Innovation i bygg och fastighetsbranschen"
 7. Datum och agenda för 2020
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

*Detta organiseras som gruppdiskussioner och vi ser att ni tagit del av formulerade innovationsexempel inför mötet. Dessa hittar ni här (lösenord: cmbchalmers).

 

Praktisk information