• Namn Organisation
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Ernst Rosén AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från WSP Sverige
 • Totalt 7 deltagare

Möte i Innovationsgruppen

Onsdag den 5 december 2018

Välkommen på gruppmöte på Chalmers, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, våning 3, rum 356)

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Föregående minnesanteckningar (finns att läsa här, lösenordet är cmbchalmers)
 4. Återkoppling från Innovationslunch vid Business Arena Sthlm
 5. Diskussion och fastställande av målformulering för gruppens arbete (utgångspunkt i sammanställning av Kamilla Kohn Rådberg)
 6. Övriga frågor
 7. Nytt på CMB
 8. Kommande mötesdatum
 9. Mötets avslutande

Möteshandlingar publiceras senast en vecka innan mötet på CMB:s extranät, lösenordet är "cmbchalmers".

Praktisk information