• Namn Organisation
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Ernst Rosén AB
 • En deltagare från FOG
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från White
 • En deltagare från WSP Sverige
 • Totalt 10 deltagare

Möte i Innovationsgruppen

Torsdag den 31 januari 2019

Välkommen på gruppmöte hos WSP, Ullevigatan 19 (värd: Andreas Helgesson).

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Föregående minnesanteckningar (finns att läsa här, lösenordet är cmbchalmers)
 4. Avslutande diskussion av målformulering för gruppens arbete (vänligen läs underlaget här, lösenordet är cmbchalmers)
 5. Vad är innovation och samverkande innovation, hur kan det definieras och analyseras? Introduktion till kommande workshop
 6. Övriga frågor
 7. Kommande mötesdatum
 8. Mötets avslutande

Praktisk information