• Namn Organisation
 • En deltagare från 556613-4929
 • En deltagare från ABAKO arkitektkontor Ab
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akuro
 • En deltagare från Alingsås kommun
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren FS
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Clinton Mätkonsulter
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från Dayspring Göteborg AB
 • En deltagare från Deap AB
 • En deltagare från F O Peterson
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Gbg stad
 • En deltagare från Flodéns/FS 7
 • En deltagare från Forum Arkitekter AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtidens samhällsbyggare/Akademiska Hus
 • En deltagare från Göteborg Citysamverkan ideell förening
 • En deltagare från Göteborg Stad - Stadsmiljöförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från Göteborgs Stads Inköp och Upphandling
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall
 • En deltagare från Härryda kommun
 • En deltagare från JM AB/ Region Väst
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun (Framtidens samhällsbyggare)
 • En deltagare från LEDA20 AB
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvatlningen
 • En deltagare från Mölndala Fastighets AB
 • En deltagare från NCC Building
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Nordr Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Projectpartner Invest AB
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Sandblom & Co Utveckling AB
 • En deltagare från Semrén & Månsson Arkitekter
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska - Nya Hem
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Sustainacon Sweden AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från västfastigheter
 • Totalt 79 deltagare

Indirekt ledarskap – att leda genom andra

Nu startar vi igång (lite försiktigt) med fysiska seminarier igen och bjuder in till  A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg. Bygglunchen inkluderar lunchservering klockan 11:30-12:00. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för att kunna genomföra ett säkert arrangemang. Det går också att följa seminariet via webbsändning.

Indirekt ledarskap innebär att man leder eller påverkar genom andra. Ibland är det indirekta ledarskapet medvetet och strukturerat som då en chef leder andra chefer, men det sker även ofta omedvetet.

I en organisation som präglas av en sådan omedvetenhet tenderar det att ”bli som det blir” och avdelningar, grupper och individer arbetar inte fullt ut mot ett och samma mål.

– Om vi kan öka medvetenheten kring det indirekta ledarskapet kan vi även öka chanserna för att alla ska arbeta i samma riktning och uppfylla de övergripande målen, säger Christian Sandblom.

Christian  arbetar med utveckling av organisationer, ledningsgrupper och enskilda ledare. I sitt föredrag kommer han utgå ifrån aktuell forskning och egna praktiska erfarenheter när han beskriver hur man inom en organisation kan skapa tillit, engagemang och delaktighet kring verksamhetens syfte samt vad man ska göra och hur det ska gå till.

– Forskningens målgrupp är främst ledare på strategisk nivå, men föreläsningen vänder sig i lika hög grad till mellanchefer och ledare på alla nivåer samt till medarbetare med intresse för ledarskap och professionell kommunikation.

Praktisk information