• Namn Organisation
 • En deltagare från Chalmers Industriteknik
 • En deltagare från Chalmers industriteknik
 • En deltagare från Chalmers, bygg och miljöteknik
 • En deltagare från CIT Energy Management
 • En deltagare från Derome
 • En deltagare från IQ Samhällsbyggnad
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från White arkitekter
 • Totalt 8 deltagare

Inbjudan till workshop om digitala tekniker och hållbarhet

Hur kan framtidens digitala tekniker påverkar hållbarhetsutmaningar? Fokus på Sverige och byggandet.

En av de stora megatrenderna vi ser i världen och i Sverige är ett ökat fokus på hållbart byggande. Några av de utmaningar som vi ställs inför är hur vi ska hantera exempelvis avfallshantering och återvinning av material. Vi måste även kunna hantera ekonomiska samt miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Därför bjuder vi nu in till en workshop för att diskutera framtidens hållbarhetsutmaningar i Sverige och hur ny informations- och kommunikationsteknik och digitalisering kan vara drivkrafter för att ta hand om dessa utmaningar.

Workshopen är en del i ett forskningsprojekt på Chalmers, finansierat av CMB (Centrum för management i byggsektorn), som syftar till att identifiera digitala trender i byggsektorn och samtidigt identifiera möjligheter för ökad effektivitet och konkurrenskraft. Genom att samla utvalda personer, med olika perspektiv och expertis, vill vi skapa en bild över hur digitalisering och framtidens teknik kan påverka och hjälpa till att lösa de utmaningar vi har framför oss . Vi kommer att fokusera på perspektivet 5-10 år.

Varmt välkommen!

Petra Bosch-Sijtsema, Mattias Roupe, Mikael Johansson och Christina Claesson-Jonsson.

Vänligan anmäl dig snarast via knapparna ovan, dock senast 1 oktober. Vill du inte ta del av en lättare lunch efter workshopen, ange detta under kostpreferenser.

Praktisk information

 • Datum: Fredag den 12 oktober 2018
 • Tid: Klockan 08:30 till 12:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, SB-S393 (Sven Hultins gata 6, Göteborg) ・Karta
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Upplysningar: Avslutas med en lättare lunch