• Namn Organisation
 • En deltagare från A Beautiful Soup
 • En deltagare från AB Volvo
 • En deltagare från AF Bygg Göteborg
 • En deltagare från AF Bygg, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från AF Gruppen Sverige AB
 • En deltagare från AFRY
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från CA Consultadministration
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers, CMB studentråd
 • En deltagare från CIT Energy Management
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB Studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Egnahemsbolaget
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Forum Arkitekter
 • En deltagare från Forum Arkitekter AB
 • En deltagare från Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från Förändringstid AB
 • En deltagare från Gyproc AB
 • En deltagare från Göteborg Stad, Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborg Stad, Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech Göteborg AB
 • En deltagare från Ivar Kjellberg Fastighets AB
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten och trainee på Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Nolliplan AB
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från PEAB Anläggning AB, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Setterwalls Advokatbyrå
 • En deltagare från SJÖGREN ARKITEKTER
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skeppsviken
 • En deltagare från Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret - Trainee Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Svensk Byggtjänst
 • En deltagare från Sweco Rail
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Södahl & Partners AB
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Trafikkontoret, Göteborgs stad/Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Triathlon Group
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wästbygg
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Yolean AB
 • En deltagare från Zynka BIM
 • En deltagare från Zynka BIM
 • Totalt 80 deltagare

Hur gör vi byggbranschen mer effektiv?

Byggbranschen har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling, problem med kvaliteten i leveransen och brister i effektiviteten. Hur vänder vi trenden?

Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef i fastighets-, bygg- och projektutvecklingskoncernen Einar Mattsson, ger sitt perspektiv på branschen med utgångspunkt från sin bok ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

De senaste åren har byggsektorn, framför allt den del som är riktad mot bostäder, stått i fokus i nyhetsrapporteringen. Fallande bostadspriser, förseningar av nybyggda projekt och bostadsutvecklare med ekonomiska bekymmer har varit några av rubrikerna.

– Men de dagsaktuella problemen skymmer sikten för det som är branschens verkliga problem. Byggsektorn har konsekvent underpresterat under de senaste decennierna, både när det gäller produktivitetsutveckling, kvalitet, leveransprecision och stort slöseri under produktionen. Det vanligaste svaret är att konkurrensen brister. Men är inte det svaret alldeles för enkelt? Och hur vänder vi i så fall trenden? säger Mikael Anjou.

Praktisk information

Hoppa till verktygsfältet