• Namn Organisation
 • En deltagare från Abako arkitektkontor AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från BYGGHERRETJÄNST
 • En deltagare från CA Consultadministration
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Caverion Sverige AB
 • En deltagare från Caverion Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers ACE
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Chalmersstudent
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 • En deltagare från Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgslokaler
 • En deltagare från Hifab
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Inhouse Tech Göteborg AB
 • En deltagare från Integra Engineering
 • En deltagare från Integra Engineering AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Liljewall arkitekter ab
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborg Stad
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från OBOS Projektutveckling
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Protek projektstyrning
 • En deltagare från Ramböll Sverige AB
 • En deltagare från Ramböll Sverige AB
 • En deltagare från Region Halland, Regionfastigheter (FS2)
 • En deltagare från Region Skåne
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Samhällsbyggnad, Högskolan i Borås
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från SJÖGREN ARKITEKTER
 • En deltagare från Sjögren Arkitekter
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Smedjan Projektledning AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Sweco Systems AB
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från T+E Arkitekter
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från VGR-koncernkontoret
 • En deltagare från VVS-Teknik/Bravida Sverige AB
 • En deltagare från VVS-Teknik/Bravida Sverige AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Managemant i Göteborg
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • Totalt 120 deltagare

Denna aktivitet är fullbokad, välkommen nästa gång!

Bygga sjukhus – vilka krav ställs på projektledningen?

Sverige och Västra Götalandsregionen står inför stora investeringar avseende våra sjukhusbyggnader fram över. Bara på Östra sjukhuset i Göteborg bedömer man ett investeringsbehov på ca 9 miljarder inom en 15-20-årsperiod.

Mattias Ståhl, fastighetsförvaltare på Västfastigheter, berättar om utvecklingsplanen för Östra sjukhuset och hur visionen ser ut fram till 2050 och Magdalena Låstbom, projektledare Västfastigheter, berättar om Västfastigheters byggprojekt på området och vad komplicerade sjukhusprojekt ställer för krav på projektledningen.

Mattias_Ståhl Magdalena_Låstbom

Praktisk information

Dokumentation