• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AEC AB
 • En deltagare från AEC AB
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Bonava
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Byggcheferna
 • En deltagare från Caverion Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers DCPM
 • En deltagare från Chalmers student
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens Organisation och Ekonomi
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Chalmersstudent
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från DCPM
 • En deltagare från Design and Construction Project Management
 • En deltagare från dRofus
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtidens samhällsbyggare 3
 • En deltagare från FS3 Trafikkontoret
 • En deltagare från GR, Framtidens Ledare
 • En deltagare från Göteborgs stad - Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Implenia
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborg Stad
 • En deltagare från Mats&Arne Arkitektkontor AB
 • En deltagare från Mimers hus, Kungälv
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Construction Sverige AB
 • En deltagare från NCC Construction Sverige AB
 • En deltagare från NCC Infrastructure
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab AB
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Pousette& Co
 • En deltagare från Projektgaranti AB
 • En deltagare från Prolog bygglogistik AB
 • En deltagare från Region Halland, Regionfastigheter (FS2)
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Samhällsbyggnad, Högskolan i Borås
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke Anläggning AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB, Skanska Teknik
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Position
 • En deltagare från Sweco Position
 • En deltagare från Sweco Systems
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Ventab i Göteborg AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White
 • En deltagare från Wikström AB
 • En deltagare från Wikström AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Xmentor Management AB
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF, Hållbart Byggande
 • En deltagare från ÅF/studier
 • En deltagare från Ågren
 • Totalt 120 deltagare

BIM-samordnaren – en nyckelroll för effektiv samverkan?

Utmanar de nya rollerna som till exempel BIM-samordnare rådande strukturer, kulturer och beteendemönster inom byggindustrin – och i så fall hur?

Petra Bosch, docent och avdelningschef på Avdelningen för Construction Management, och Pernilla Gluch, biträdande professor på avdelningen Service Management and Logistics, presenterar ett forskningsprojekt där man fokuserat på modellsamordnarens/specialistens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen.

 • Hur ser rollen som modellsamordnare/specialist ut idag?
 • Hur stöder och leder dagens modellsamordnare/specialister kunskapsutbytet mellan olika parter inblandade i byggprocessen?
 • Vilken roll har den tekniska BIM-modellen för skapandet av modellsamordnarens professionella identitet?

Pernilla Gluch, Construction management   Petra_Bosch

Pernilla Gluch och Petra Bosch om BIM-samordnarens roll på CMB:s frukostmöte den 7 oktober.

Praktisk information

Dokumentation