• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från 199111252764
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Aspelin Ramm fastigheter AB
 • En deltagare från Atkins Sverige AB
 • En deltagare från Atkins Sverige AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från Bravida Sverige AB
 • En deltagare från BYGGHERRETJÄNST
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Centrum för urbana studier Hammarkullen
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers/ACE
 • En deltagare från CLA Sweden AB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Conexim
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från Cowi/Gbg's Universitet inst. för Geovetenskaper
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från DS Byggnads AB
 • En deltagare från EPG Projektledning
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Front Advokater/GÖTEBORGS JURISTKLUBB
 • En deltagare från Förbo AB
 • En deltagare från Göteborgs Hamn
 • En deltagare från Göteborgs Stad SDF Centrum
 • En deltagare från Göteborgs Stad SDF Centrum
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, fastighetsnämnden
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Universitet
 • En deltagare från Handelshögskolan
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Karlastaden Utveckling
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Kulturförvaltningen Göteborg
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter AB
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborg Stad
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Morris Law
 • En deltagare från Mölndala Fastighets AB
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Building Väst
 • En deltagare från NCC Building Väst
 • En deltagare från OBOS Projektutveckling
 • En deltagare från Optima Engineering
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från poprojektledning
 • En deltagare från Profu AB
 • En deltagare från Prové AB
 • En deltagare från Riksbyggen Bonum
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från RS PUBLIC AFFAIRS AB
 • En deltagare från SBK Göteborg
 • En deltagare från Skanska Hisingsbron
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Svenska Hus Service AB
 • En deltagare från Sverigehuset
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Swerock
 • En deltagare från Swerock
 • En deltagare från tengbom
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trendie
 • En deltagare från Trendie AB
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från University of Gothenburg
 • En deltagare från Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Ventab
 • En deltagare från VGRregionen
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från YRGO
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • Totalt 117 deltagare

Från Älvstrand till Älvstad – att skapa förändring

Framväxten av området som idag kallas Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Johan Ekman, Älvstranden Utveckling, gästar oss denna morgon och berättar om hur denna omdaning av tre varv och fyra hamnar gått till och vad har man lärt sig längs vägen.

Arbetet med att omvandla Eriksberg och Lindholmen till levande stadsdelar startade i mitten av 1980-talet. Under årens lopp har uppdraget breddats och omfattar idag bostäder, verksamheter och gröna ytor på såväl norra som södra Älvstranden. Johan Ekman kommer också att  tala om  hur förändringsprocessen går vidare mot en hållbar stadsutveckling i tre dimensioner.

 
Älvstranden förr och nu.

Praktisk information

Dokumentation