• Namn Organisation
 • En deltagare från AF Bygg, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från AF Gruppen
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder AB
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Chalmers / Tampere University
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB Studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fortifikationsverket
 • En deltagare från Forum Arkitekter
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 • En deltagare från Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
 • En deltagare från GR, Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Gullers Grupp
 • En deltagare från Göteborg Stad
 • En deltagare från Göteborgs Egnahem AB
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgsregionen
 • En deltagare från Hifab AB
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Ikano Bostad
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från JM
 • En deltagare från Kretslopp och vatten och trainee på Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Magnolia Bostad AB
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Ord och Strategi
 • En deltagare från Park- och naturförvaltningen, FS6
 • En deltagare från partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning AB, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Rstudio for architecture AB
 • En deltagare från Rundlöf Björling Arkitektur
 • En deltagare från Rundlöf Björling Arkitektur
 • En deltagare från Rundlöf Björling Arkitektur
 • En deltagare från Rundlöf Björling Arkitektur
 • En deltagare från Rådhsuet Arkitekter AB
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad - Trainee Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Statement AB
 • En deltagare från Stena Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs stad
 • En deltagare från Trafikkontoret, Göteborgs stad/Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Trainee, Framtidens samhällsbyggare
 • En deltagare från Trollängen Bostad AB
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Tyréns, division arkitektur och projektledning
 • En deltagare från Urbanista Stad AB
 • En deltagare från Volvo Group Real Estate
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg Projektutveckling
 • Totalt 89 deltagare

Evidensbaserad stadsutveckling
– att veta vad du gör

– Evidensbaserad stadsutveckling  är motsatsen till önsketänkande, anekdotisk bevisföring och suboptimerade beslut. Snarare är det en attityd och en metod som bidrar till stringenta diskussioner och frigör utrymme för kreativa idéer.

Välkomna till CMB:s Bygglunch i november och hör Joakim Forsemalm, etnolog på Radar Arkitektur och Planering och Magnus Johansson, forskare vid RISE, berätta om evidensbaserad stadsutveckling och de fyra olika perspektiv inom stadsutveckling som metoden innefattar.

– Vad visar forskningen, vad säger kunskap från urbana professionella som byggherrar, byggare, arkitekter eller andra konsulter,  vad tänker de som bor och arbetar i ett område som ska utvecklas och hur resonerar övriga organisationer som finns inom området. Det är en mix av dessa perspektiv som utgör evidensbaserad stadsutveckling, sammanfattar Joakim.

Joakim har i många år arbetat i gränssnittet mellan forskning och praktik och har tillsammans med Magnus Johansson och Paul Göransson skrivit boken ”Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter”.

 

Praktisk information