• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Tornstaden
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från BostadsLobbyn / BfParadiset bo-och byggemenskap
 • En deltagare från Bräcke diakoni
 • En deltagare från CA consultadministration AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, fastighetsnämnden
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Härryda kommun
 • En deltagare från Härryda kommun
 • En deltagare från Jan Håkansson Byggplanering AB
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Klövern AB
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Krook & Tjäder
 • En deltagare från Lerums Kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
 • En deltagare från Magnolia Bostad AB
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Ord & Strategi AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke Projektutveckling
 • En deltagare från Skandia Fastigheter AB
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Fastigheter Göteborg AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trivselhus AB
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wellbo fastigheter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg Projektutveckling
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • Totalt 84 deltagare

Effektivare planprocess när byggherren gör detaljplanen?

Att en detaljplan är byggherredriven innebär att en stor del av detaljplaneprocessen leds, styrs och genomförs av exploatören. Endast det lagstiftande myndighetsansvaret finns kvar i kommunen.

I Härryda kommun testas nu denna modell med tre byggherredrivna detaljplaner. Två är redan igång och den tredje är under uppstart. Peter Wallentin, plan- och bygglovschef och Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef, på Härryda kommun kommer att prata om bakgrunden till beslutet om byggherredriven planprocess, möjligheter, farhågor, politiska ställningstaganden och erfarenheter hittills.

Praktisk information

Dokumentation