• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Du är efterfrågad som mentor!

Finnes: Drivna och vetgiriga masterstudenter på väg ut i arbetslivet som söker mentorer.
Sökes: Ledare  med några års erfarenehet  som vill dela med sig av sin kunskap och skapa nya nätverk.

Vi hoppas att du - och gärna någon av dina kollegor - vill delta i årets mentorprogram tillsammans med en sistaårsstudent på masterprogrammet DCPM. Mentorprogrammet är en av CMB:s mest uppskattade aktiviter och tidigare mentorer hävdar att de fått minst lika många nya erfarenheter som studenterna!

Mentorprogrammet startar i början av oktober och löper sedan höstterminen 2017 samt vårterminen 2018 med avslut i mitten på maj. Det innehåller fyra gemensamma möten på eftermiddag/kvällstid där samtliga mentorer och adepter träffas. Utöver de gemensamma träffarna formar respektive mentorpar själva hur deras relation ska se ut.

Vidarebefordra gärna denna information till andra personer som du tror skulle kunna vara lämpliga som mentorer! Sista ansökningsdag är den  22 september.

Länk till anmälan: https://www.cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram/ansokan-for-mentorer/

Mer info: https://www.cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram/

Kontakt: Programmets värd,  Leo Lindegård,  mentor@cmb-chalmers.se, tel: 0736-972796