• Namn Organisation
 • En deltagare från AEC AB
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
 • En deltagare från Assemblin El AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Björn Johansson Ensk Firma
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Bravida
 • En deltagare från Bravida
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Byggherretjänst
 • En deltagare från Caverion Sverige AB, Projekt Göteborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers (Teknikens Organisation och Ekonomi)
 • En deltagare från Chalmers - Student
 • En deltagare från Chalmers Industriteknik
 • En deltagare från Chalmers Univeristy of Technology
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens management och organisation
 • En deltagare från Circus
 • En deltagare från Circus reklambyrå
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Corechange
 • En deltagare från Ekan Management
 • En deltagare från Ekan Management
 • En deltagare från ELU Konsult AB
 • En deltagare från ELU Konsult AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från KAAF Studio
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lycus AB
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från Norconsult
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Platzer
 • En deltagare från Privat
 • En deltagare från Raybased AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
 • En deltagare från Rstudio for architecture AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB, Digitala Hubben
 • En deltagare från Skanska Sverige, Digitala Hubben
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Studio Ekberg AB
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Urbanista Stad AB
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Volvo Group Real Estate
 • En deltagare från Volvo Group Real Estate
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White Arkitekter AB
 • En deltagare från Wingårdh arkitektkontor
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg Projektutveckling AB
 • En deltagare från YH Kungsbacka
 • En deltagare från Zynka
 • En deltagare från Zynka
 • Totalt 86 deltagare

Kan digitaliseringen driva branschutveckling?

Vilka är de 3 största hindren och de 3 effektivaste drivkrafterna för en digitaliseringsdriven branschutveckling?

Det kommer Henrik Linderoth, professor i Construction Informatics vid tekniska högskolan i Jönköping, att berätta på CMB:s frukostseminarium i maj.  Teorierna baserar Henrik på  sin nyligen avslutade studie inom ramen för Smart Built Environment där han velat skapa förståelse för hur branschens parter upplever och hanterar de utmaningar och möjligheter som finns.

Henrik kommer dels att diskutera de grundförutsättningar som tidigare forskning har visat vara centrala för att åstadkomma en framgångsrik digitaliseringsdriven utveckling av organisationer och branscher. Dessutom kommer han att lyfta fram byggbranschens särdrag utifrån bland annat förändringströghet, fragmentering, kortsiktighet och begränsade incitament till samverkan.

Studiens resultat bygger på intervjuer och fokusgrupper med representanter för arkitekter, entreprenörer, konsulter, samt beställande förvaltare.

Praktisk information

 • Datum: Fredag den 3 maj 2019
 • Tid: Klockan 07:30 till 09:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9 ・Karta
 • Kostnad: Kostnadsfritt