• Namn Organisation
 • En deltagare från 199111252764
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Caverion Sverige AB, Projekt Göteborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers alumn
 • En deltagare från Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
 • En deltagare från Chalmers student
 • En deltagare från Chalmers student
 • En deltagare från Chalmers/KTH
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall AB
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NIRAS Sweden AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Platzer
 • En deltagare från Platzer Fastigheter AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Rodret
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från SYMETRI AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Volov Group Real Estate Services
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Handelskammaren
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från WSP Sverige
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • Totalt 46 deltagare

Verktyg för hållbar förvaltning

Frukost med eftersnack

Hållbarhetsfrågorna, både inom miljö och ekonomi, blir allt viktigare områden inom förvaltning. Nya EU-regler kräver nya lösningar, men ofta uppstår hinder som gör att nya tekniker och metoder inte blir effektiva. Ett nordiskt forskarteam, med representanter bland annat från Chalmers, har undersökt varför och funnit att det framför allt är verktyg för att säkerställa att slutanvändaren – fastighetsförvaltare och hyresgäster – följer de instruktioner som getts för fastigheten som behöver utvecklas.

Den 4 maj kommer Martine Buser, docent Contruction Management, Chalmers och hennes nordiska kollegor till CMB och berättar om studien och tar pulsen på hur praktiker ser på frågan här i Sverige. Finns det behov av stöd och verktyg – och hur involveras utbildningssidan?

Eftersnack
Efter seminariet bjuder vi även in till en workshop där vi forsätter att diskutera kring några av projektets frågeställningar – och förslag till lösningar.

Praktisk information