• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från 199111252764
 • En deltagare från Abako arkitektkontor AB
 • En deltagare från ABAKO Arkitektkontor AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Bengt Dahlgren AB
 • En deltagare från Betonmast Göteborg AB
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Byggherretjänst
 • En deltagare från Caverion Sverige AB, Projekt Göteborg
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers byggnadsteknologi
 • En deltagare från Chalmers DCPM
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från Development Partner 09 AB
 • En deltagare från DS Byggnads AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Gr
 • En deltagare från Göteborgs stad
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, LF
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret
 • En deltagare från Higab AB
 • En deltagare från Hollerz & Co
 • En deltagare från Idrotts- och föreningsförvaltningen
 • En deltagare från Independent Interior Sweden AB
 • En deltagare från Independent Interior Sweden AB
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
 • En deltagare från medborgarkraften.com
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NIRAS
 • En deltagare från NIRAS Sweden AB
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Privat
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från SKANSKA
 • En deltagare från Skanska Sverige
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skeddalen Facilitering AB
 • En deltagare från Staden Vi Vill Ha
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Studenter
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Västfastigheter, FS4
 • En deltagare från Wahlström & Steijner Arkitekter AB
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från Wingårdhs
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • Totalt 82 deltagare

Hur skapar vi framtidens gymnasieskola?

Byggnationen av Göteborgs första gymnasieskola på 20 år är i full gång. Men att möta stadens krav på hållbar stadsutveckling och att utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium innebär stora utmaningar.

Denna morgon berättar KUB arkitekter och Lokalförvaltningen tillsammans om vilka utmaningar som de stött på under resans gång i ett komplext samhällsbygge. De ger också en första snapshot på hur projektet kommer att se ut i verkligheten.

Praktisk information