• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska Hus AB
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från BJC Group AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från Borås Stad, Strategisk samhällsplanering
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Castellum AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Dick Hedman AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från First to Know AB / Circle Island
 • En deltagare från Forsen
 • En deltagare från Forum Arkitekter AB
 • En deltagare från Forum Arkitekter AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från GR
 • En deltagare från Grönbo Ekoby
 • En deltagare från Gullers Grupp
 • En deltagare från Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stad Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från Göteborgsregionens kommunalförbund
 • En deltagare från Hollerz & Co
 • En deltagare från Härryda
 • En deltagare från Härryda kommun
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Kulturförvaltningen Göteborg
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från LF Göteborg
 • En deltagare från Lilla Edets kommun
 • En deltagare från Lilla Edets kommun
 • En deltagare från Länsstyrelsen
 • En deltagare från Magnolia Bostad AB
 • En deltagare från Malmström Edström Arkitekter ingenjörer
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Ord & Strategi AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab, Bygg Väst
 • En deltagare från Preera
 • En deltagare från Privat
 • En deltagare från Prolog
 • En deltagare från Ramböll
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RO-Gruppen
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Sjögren Arkitekter
 • En deltagare från Sjögren Arkitekter AB
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skeddalen Facilitering AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Student Chalmers
 • En deltagare från Svefa
 • En deltagare från Svefa
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från The( )Space / First to know
 • En deltagare från ThinkRight
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket, Stora projekt, projekt göteborg-borås
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
 • En deltagare från Vara kommun
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från Västfastigheter, FS4
 • En deltagare från Västsvenska Hadnelskammaren
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White/chalmers
 • En deltagare från Willhem
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • Totalt 104 deltagare

Gemensam målbild vässar översiktsplanering

Under två år har Borås stad tillsammans med näringslivet arbetat med en gemensam målbild för hur staden ska växa. Resultatet har nu staden tagit med i arbetet med nya översiktsplanen.

­­– Satsningen är ett led i att staden under tio år formaliserat ett samarbete mellan stad och näringsliv i form av olika forum samt i ett gemensamt bolag som jobbar med turism, möten och evenemang. Samma arbetssätt har nu använts för planeringen av hur Borås ska växa och utvecklas, berättar stadsarkitekt Richard Mattson.

­– Detta är första gången som vi samlats både politiker, tjänstemän, fastighetsägare, byggare, högskolan och andra som kan ha goda tankar om vår stads utveckling, säger Hanna Lassing, Borås Näringsliv. Samarbetet har givit ett mycket gott resultat och en gemensam målbild som vi alla är överens om att arbeta efter. Nya utvecklingsområden och nya visioner har vuxit fram.

Praktisk information