• Namn Organisation
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Aspelin Ramm fastigheter AB
 • En deltagare från Bonava Sverige AB
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers ACE
 • En deltagare från Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från Chalmersfastigheter
 • En deltagare från Chalmersfastigheter AB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret Göterborg Stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborg
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborgs stad
 • En deltagare från Göteborgs Stad Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stad, park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • En deltagare från Helhetshus
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Härryda kommun
 • En deltagare från Härryda kommun
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från JM AB
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Krimlansvik AB
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från Norcosult AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Pilotage Development
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Ramböll Sverige
 • En deltagare från Region Halland, Regionfastigheter (FS2)
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RS PUBLIC AFFAIRS AB
 • En deltagare från SDF Centrum, Gbg Stad
 • En deltagare från stadsbyggnadskontoret gbg:s stad
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Sturm und Drang Reklambyrå
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Architects AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veera
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från What! Arkitektur
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF-Infrastructure AB
 • En deltagare från Ågren en del av Ramböll
 • Totalt 96 deltagare

Lars Marcus värderar läget

Planeringen och byggandet av våra städer skapar oerhörda värden. Mot bakgrund av dagens många urbana utmaningar måste vi bli bättre på att skapa, ta tillvara och förvalta dessa värden.

Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, har utvecklat analysmetoder som används inom designarbetet i arkitektur och stadsbyggnadsmiljöer. Han har också, med utgångspunkt i sin forskning, startat företaget Spacescape, som analyserar värden i stadsmiljöer, byggnader och nya planer.

Lars Marcus, Arkitektur

Praktisk information

Dokumentation