• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från Akademiska Hus
 • En deltagare från Akademiska Hus Väst AB
 • En deltagare från Anor Fastigheter
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens Organisation och Ekonomi
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Infranord
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kynningsrud
 • En deltagare från Kynningsrud
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Lycus AB
 • En deltagare från NCC Building
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PEAB
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Protek Projektstyrning AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Simmons akustik och utveckling ab
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier Göteborg
 • En deltagare från Symetri AB
 • En deltagare från Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB
 • En deltagare från Tekniska Högskolan i Jönköping
 • En deltagare från Tengbom
 • En deltagare från Tommy Byggare
 • En deltagare från Tommy Byggare
 • En deltagare från Tommy Byggare AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från WSP
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från YH Kungsbacka
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • Totalt 65 deltagare

BIM i medelstora entreprenadföretag

Det finns en uppfattning om att beställarkrav på BIM (Buildning Information Modeling) kommer att driva på BIM-användningen i branschen. Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping, och Petra Bosch, Chalmers tekniska högskola, presenterar resultaten från en studie av BIM-användning i medelstora entreprenadföretag.

Resultaten visar på att avsaknaden av beställarkrav på BIM upplevs som ett av de största hindren. Petra och Henrik kommer att ta upp de hinder och drivkrafter som de medelstora entreprenadföretagen upplever i samband med BIM-användningen, samt hur de första stegen kan tas för att börja arbeta med BIM.

Petra Bosch, Construction management

Praktisk information

Dokumentation