• Namn Organisation
 • En deltagare från Alumn
 • En deltagare från Boverket
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Studentbostäder
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från F O Peterson
 • En deltagare från F O Peterson
 • En deltagare från Fastighetskontoret (framtidens samhällsbyggare)
 • En deltagare från FEI Företagsekonomiska institutet
 • En deltagare från Frilansskribent Paula Isaksson
 • En deltagare från Göteborg Stad - Stadsmiljöförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad
 • En deltagare från Göteborgs stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Hollertz & Stenvall
 • En deltagare från HSB Göteborg
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Jan Håkansson Byggplanering AB
 • En deltagare från Kungsbacka kommun (Framtidens samhällsbyggare)
 • En deltagare från LEDA20 AB
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NTI Sweden AB
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Peab Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RO-Gruppen AB
 • En deltagare från Sandahl Partners
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Serneke Sverige AB
 • En deltagare från Serneke Sverige AB
 • En deltagare från Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Student
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från TEC ab
 • En deltagare från Trafikkontoret Alingsås kommun
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Tyréns
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från Yuanda Sweden AB
 • Totalt 63 deltagare

Ledarskap i stora byggföretag

CMB Bygglunch den 19 oktober

Nu är alla de fysiska platserna för denna bygglunch bokade, men det går fortfarande bra att boka deltagande för att se den digitala sändningen!

Ledarskap är ett centralt konkurrensmedel för alla typer av organisationer, i alla branscher. I takt med att arbetsuppgifter och roller inom byggbranschen blir alltmer komplexa och kunskapsbaserade blir det allt viktigare för dagens ledare att hitta former för att samla, engagera och inspirera sina medarbetare.

I ett samarbete mellan Chalmers och Handelshögskolan har en grupp forskare studerat hur ledarskapet ser ut i de stora svenska byggföretagen. I en intervjustudie har chefer på mellan- och hög nivå utmanats att ge detaljerade beskrivningar och konkreta exempel på hur de använder ledarskap för att möta utmaningarna i sitt dagliga arbete.

Under detta lunchseminarium presenterar Martin Löwstedt, docent i Construction Management, Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, resultat och reflektioner från studien.

Övriga medverkande i projektet är Jonas Fasth, universitetslektor Ledarskap och Organisation, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, och Alexander Styhre, professor i Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Praktisk information