• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AB Tornstaden
 • En deltagare från Borås Stad, Mark- och exploateringavdelningen
 • En deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
 • En deltagare från ByDemand
 • En deltagare från Byggföretagen
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Development Partner
 • En deltagare från Dick Hedman AB
 • En deltagare från Ecoplan In Medio
 • En deltagare från Explo AB
 • En deltagare från Explo ab
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborg stad
 • En deltagare från F O Peterson & Söner Byggnads AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Forsen AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Göteborg Stad Lokalsekretariatet
 • En deltagare från Göteborg stad, stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs stad
 • En deltagare från Göteborgs stad Trafikkontoret
 • En deltagare från Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från GöteborgsLokaler
 • En deltagare från JM AB/Seniorgården AB
 • En deltagare från Kaminsky Arkitektur
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
 • En deltagare från Krook&Tjäder
 • En deltagare från Lerums kommun
 • En deltagare från Liljewall
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Liljewall Arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från Preera
 • En deltagare från Profu AB
 • En deltagare från Profu AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Scatola AB
 • En deltagare från Semrén & Månsson
 • En deltagare från Shore Safety AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Sverigehuset i Göteborg AB
 • En deltagare från Tengbomgruppen ab
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tyréns AB
 • En deltagare från Ventilationsgruppen
 • En deltagare från Västfastigheter FS4
 • En deltagare från Västsvenska Hadnelskammaren
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från Wellbo Fastigheter AB
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från White Arkitekter
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från White arkitekter AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg projektutveckling
 • En deltagare från Wästbygg Projektutveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • Totalt 79 deltagare

Deadline is king – uppföljning BoStad 2021

Observera: På grund av tekniska problem har vi tappat ett antal anmälningar till denna bygglunch. Om du har anmält dig men ändå fått denna påminnelse så saknar vi troligen dina uppgifter. Vänligen anmäl dig igen via länken ovan. Vi beklagar besväret. 

30 månader blev 20 och 31 planer blir 24 vid årsskiftet. Så sammanfattar Anders Svensson, Chalmers arkitektur, arbetet inom projektet BoStad 2021 inför delrapport två av följeforskningen.

– Nu har vi skarpa siffror på i vilken utsträckning delmålen uppfyllts och vilka nya erfarenheter man gjort kring det nya arbetssättet. En slutsats är: Inför en gemensam kommunal projektorganisation i alla detaljplaneprojekt, säger Anders.

På CMB:s första bygglunch 2018 berättar Anders mer om de resultat som presenteras i rapporten och hur man drar lärdom av erfarenheterna i processen.

Praktisk information