• Namn Organisation
 • Mahlet Tesfaye Haile Chalmers University of Technology
 • Ebba Edlund Fastighetskontoret (FS5)
 • Magnus Brink Fastighetskontoret Göteborgs stad
 • Anna Feldt Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten (FS5)
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • Jonna Smiding Peab Anläggning (Trainee FS5)
 • Hassan Ali Peab Anläggning AB
 • Monica Daxler SBK
 • Emma Olsson SBK
 • Karin Telldén Willhem AB
 • Linnéa Arvidsson Wästbygg AB (Trainee FS5)
 • Totalt 11 deltagare

Bostad 2021 - Stadsförtätning eller snabba bostäder?

7000 bostäder ska färdigställas till år 2021. Ett forskarteam vid Chalmers har följt projektet från starten och nu kommer den tredje avrapporteringen.

Hur lyckas Göteborgs stad och övriga aktörer med de processer och den gemensamma kommunala projektorganisation som ska bidra till att 7 000 bostäder utöver den normala produktionen ska färdigställas senast 2021?

Forskargruppen, ledd av Anders Svensson, Professor of the practice – Chalmers arkitektur, arbetar på uppdrag av Göteborgs stad, Framtiden och övriga byggaktörer och presenterar denna dag forskningsprojektets tredje delrapport.

Praktisk information