• Namn Organisation
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Chalmers, bygg och miljöteknik
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens Organisation och Ekonomi
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Göteborgs stad - Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Vasakronan
 • Totalt 10 deltagare

Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen

Tisdag den 23 oktober 2018

Välkommen till gruppmöte, den här gången på Vasakronan, Götgatan 15.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Föregående minnesanteckningar
 4. Real Estate Core - databas för öppna standarder (Sören Sandell, Vasakronan)
 5. Casebaserad workshop kring nyttor och egna projektmöjligheter
 6. Övriga frågor
 7. Kommande mötesdatum
 8. Mötets avslutande

Möteshandlingar finns att ladda ner på CMB:s extranät, lösenordet är cmbchalmers.

Praktisk information