• Namn Organisation
 • En deltagare från Chalmers, bygg och miljöteknik
 • En deltagare från Chalmers, Teknikens management och organisation
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från Liljewall arkitekter
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Öckerö kommun
 • Totalt 10 deltagare

Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen

Tisdag den 23 oktober 2018

Välkommen till gruppmöte, den här gången på Vasakronan, Götgatan 15.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordning
 3. Föregående minnesanteckningar
 4. Real Estate Core - databas för öppna standarder (Sören Sandell, Vasakronan)
 5. Casebaserad workshop kring nyttor och egna projektmöjligheter
 6. Övriga frågor
 7. Kommande mötesdatum
 8. Mötets avslutande

Möteshandlingar finns att ladda ner på CMB:s extranät, lösenordet är cmbchalmers.

Praktisk information