• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från ABAKO Arkitektkontor
 • En deltagare från Abesiktning AB
 • En deltagare från Abesiktning AB
 • En deltagare från Abesiktning Väst AB
 • En deltagare från Ale kommun
 • En deltagare från Betonmast Göterborg
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från COWI
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från COWI AB
 • En deltagare från ELU Konsult AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
 • En deltagare från Frilansskribent Paula Isaksson
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från H ProjektDesign AB
 • En deltagare från Implenia
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Inhouse Tech
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten
 • En deltagare från Kungsbacka kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kungälvs kommun
 • En deltagare från Kynningsrud
 • En deltagare från Kynningsrud
 • En deltagare från Lerums kommun FS3
 • En deltagare från Liljewall arkitekter ab
 • En deltagare från Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • En deltagare från MAQS
 • En deltagare från MAQS Advokatbyrå Göteborg AB
 • En deltagare från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Varbergs kommun
 • En deltagare från Mölndala Fastighets AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från NCC Sverige AB
 • En deltagare från Norconsult
 • En deltagare från Norconsult AB
 • En deltagare från park- och naturförvaltningen
 • En deltagare från Partille kommun
 • En deltagare från PE Teknik&Arkitektur/ Integra
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning
 • En deltagare från PEAB Anläggning
 • En deltagare från Peab Anläggning Region Väst
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Serneke
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Sveriges Byggindustrier Göteborg
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management AB
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vasakronan
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Veidekke Entreprenad AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Wallenstam
 • En deltagare från Wallenstam AB
 • En deltagare från White
 • En deltagare från White arkitekter
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från WSP Samhällsbyggnad
 • En deltagare från WSP Sverige AB
 • En deltagare från WSP Systems
 • En deltagare från Xmentor Management AB
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • En deltagare från Älvstranden Utveckling
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • En deltagare från ÅF Infrastructure AB
 • Totalt 90 deltagare

Att leda stora komplexa projekt i stadsmiljö
– kritiska framgångsfaktorer

image004

Bygglunchen där fullbokad!

Trafikverkets projektchefer för Västlänken och Marieholms-förbindelsen, Bo Larsson och Per Rydberg, berättar om utmaningarna med några av Västsvenska paketets megaprojekt i Göteborg.

Marieholmsförbindelsen har varit i produktionsfas sedan slutet av 2013 och Västlänken ligger i startgroparna. Bo och Per kommer att belysa olika aspekter av ledning och styrning av stora infraprojekt, inte minst med avseende på samverkan med intressenter och leverantörer, miljöarbetet, kommunikation med omvärld, trafikanter och resenärer och kunskapsöverföring mellan projekt.

Praktisk information

Dokumentation