• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från AB Alingsåshem
 • En deltagare från AB Framtiden
 • En deltagare från AB Framtiden
 • En deltagare från Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Big Kornet
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads ab Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostads AB Poseidon
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Bostadsbolaget
 • En deltagare från Castellum
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers tekniska högskola
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB studentråd
 • En deltagare från development partner
 • En deltagare från Egnahemsbolaget
 • En deltagare från Ekan Managment AB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Familjebostäder
 • En deltagare från Familjebostäder
 • En deltagare från familjebostäder
 • En deltagare från Familjebostäder
 • En deltagare från Familjebostäder
 • En deltagare från Familjebostäder
 • En deltagare från Familjebostäder i Göteborg AB
 • En deltagare från Fastighetskontoret
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Feministiskt initiativ
 • En deltagare från Flodéns (Framtidens samhällsbyggare)
 • En deltagare från Framtiden byggutveckling
 • En deltagare från Framtidskoncernen
 • En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
 • En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
 • En deltagare från Förvaltnings AB Framtiden
 • En deltagare från Gårdstensbostäder
 • En deltagare från Gårdstensbostäder
 • En deltagare från Gårdstensbostäder AB
 • En deltagare från Göteborgs Stad
 • En deltagare från Göteborgs stad, Fastighetskontoret
 • En deltagare från Göteborgs stads bostads AB
 • En deltagare från Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • En deltagare från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
 • En deltagare från JSP
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky
 • En deltagare från Kjellgren Kaminsky Architecture
 • En deltagare från Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Malmö Uni
 • En deltagare från Malmö universitet
 • En deltagare från Malmö universitet
 • En deltagare från Malmö universitet
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC / West Link Contractors
 • En deltagare från Ord & Strategi AB
 • En deltagare från Ord och Strategi
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Pennypodden
 • En deltagare från Privat
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Rejlers Sverige AB
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons stiftelse
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Rotpartner
 • En deltagare från Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
 • En deltagare från Stena Fastigheter
 • En deltagare från Stenungsundshem AB
 • En deltagare från Svensk Byggtjänst
 • En deltagare från Sweco
 • En deltagare från Sweco Management
 • En deltagare från Tillväxt i Mänsklighetens Tjänst
 • En deltagare från Tornstaden
 • En deltagare från Trafikkontoret Göteborgs Stad (TraineeFS5)
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Västfastigheter
 • En deltagare från Västsvenska Hadnelskammaren
 • En deltagare från Wingårdh arkitektkontor
 • En deltagare från WSP Management
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från ÅF-Infrastructure AB
 • Totalt 100 deltagare

Att flytta eller inte flytta?

Frukost med eftersnack

Frågan om hur hyresgäster upplever sin boendesituation i samband med stora renoveringar är högaktuell. Av dem som säger upp sina kontrakt i allmännyttan i samband med renovering uppger en fjärdedel att det beror på just renoveringen.

Ungefär hälften av dessa ser det som en positiv knuff att uppdatera sitt boende. Den andra hälften flyttar grund av väntande hyreshöjningar eller oro inför evakuering och störning i samband med renovering.

Det är några av resultaten från en pilotstudie om flyttmönster som just avslutats på Chalmers. På CMB:s frukostseminarium i september kommer Paula Femenias, en av forskarna bakom studien, att berätta mer. Deltar gör också Ulf Östermark, forsknings- och utvecklingschef för Framtidenkoncernen.

Seminariet slutar kl 9.00

Eftersnack
Efter seminariet  (kl 9.00-10.00) bjuder vi in till en workshop där vi gärna tar del av dina reflektioner kring resultaten och hur denna kunskap bör hanteras vidare av såväl bostadsbolag som forskare.

Praktisk information

Dokumentation