När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
  •  
    Integritetspolicy – information om hur CMB behandlar personuppgifter
     
  • Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Att flytta eller inte flytta?

Frukost med eftersnack

Frågan om hur hyresgäster upplever sin boendesituation i samband med stora renoveringar är högaktuell. Av dem som säger upp sina kontrakt i allmännyttan i samband med renovering uppger en fjärdedel att det beror på just renoveringen.

Ungefär hälften av dessa ser det som en positiv knuff att uppdatera sitt boende. Den andra hälften flyttar grund av väntande hyreshöjningar eller oro inför evakuering och störning i samband med renovering.

Det är några av resultaten från en pilotstudie om flyttmönster som just avslutats på Chalmers. På CMB:s frukostseminarium i september kommer Paula Femenias, en av forskarna bakom studien, att berätta mer. Deltar gör också Ulf Östermark, forsknings- och utvecklingschef för Framtidenkoncernen.

Seminariet slutar kl 9.00

Eftersnack
Efter seminariet  (kl 9.00-10.00) bjuder vi in till en workshop där gärna vill ta del av dina reflektioner kring resultaten och hur denna kunskap bör hanteras vidare av såväl bostadsbolag som forskare.

Praktisk information

Dokumentation