• Namn Organisation
 • Bengt Christensson CMB
 • Kristin Östling CMB
 • Amalie Lennartsson CMB studentråd
 • Björn Willemark CMB studentråd
 • Mathias Uhlan ELU Konsult AB
 • Torgny Gunnarsson Forum Fastighetsekonomi AB
 • Edward Berndtsson Framtiden Byggutveckling
 • Lena Sjöstrand Framtidens Samhällsbyggare
 • Christina Lööf Göteborgs Byggmästareförening
 • Annika Mayer Göteborgs Egnahems AB
 • Ebba Edlund Göteborgs Stad Fastighetskontoret
 • Jerker Westerberg Higab
 • Alexander Liljenhed JM AB
 • PerEric Persson KUB arkitekter
 • Peter Boström Källfelt Byggnads AB
 • Rita Kanaan Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • Jesper Prytz Mannheimer Swartling
 • Malin Rondahl Mark & Energibyggarna
 • Sofia Söderlund Mölndals stad
 • Karl-Magnus Hake NCC Sverige AB
 • Jonna Smiding Peab Anläggning
 • Hassan Ali Peab Anläggning
 • Therese Börjesson Peab Bostad
 • Christian Ankarbranth Planpro Association AB
 • Martin Samuelsson PlanPro Association AB
 • Ulf Lindén Platzer Fastigheter
 • Björn Larsson Platzer Fastigheter Ab
 • Nanette Cronemyr Riksbyggen
 • Björn Oxe Robert Dicksons Stiftelse
 • Anders Kullingsjö Skanska
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • Emma Olsson Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • Mats Lövgren Stoppa Västlänken Nu
 • Gilbert Svensson SVVH Staden Vi Vill Ha
 • Johan Fransson Sweco
 • David Ottensson T+E Arkitekter
 • Smajo Stender T+E Arkitekter
 • Mikael Bergqvist Trafikkontoret
 • Amanda Ekenborn Trafikkontoret
 • Magnus Eriksson Trafikverket
 • Lillian Brunbäck Trafikverket
 • Kristian Kolterud Tuve Bygg AB
 • Iréne Klamas Tuve Bygg AB
 • Ulf Gråberg Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
 • Torbjörn Hugosson Vasakronan AB
 • Ola Kjellman VBK
 • Stephan Woodbridge Veidekke Entreprenad
 • Berne Christenson Ventab
 • Johanna Möllersten Västtrafik AB
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • Linnea Arvidsson Wästbygg
 • Totalt 52 deltagare

Är ni klara med Västlänken snart?

Västlänken är ett av många projekt som pågår just nu i Göteborg. Det är det enskilt största och påverkan på staden, dess verksamheter och boende är avsevärd. Även om de flesta ser möjligheterna när det väl är färdigställt är projektet ett orosmoment i byggskedet.

Frågan ”Är ni klara snart?” i titeln anspelar både på oron men också på den förväntan som finns på projektet i form av förbättrad pendeltrafik och stadsutveckling. Västlänken är ett megaprojekt och vi reder ut vad som är planerat, hur det genomförs och hur det blir när det väl är färdigt.

Medverkar gör Magnus Eriksson, delprojektledare Korsvägen och Lillian Brunbäck, biträdande delprojektledare som tidigare även har varit upphandlingsansvarig för Västlänken. Båda arbetar på Trafikverket.

Foto: pressbild, Västlänken

Praktisk information