• Namn Organisation
 • En deltagare från Cmb
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
 • En deltagare från Fastighetskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Flodéns (Framtidens samhällsbyggare)
 • En deltagare från FO Petersson
 • En deltagare från Forum Fastighetsekonomi AB
 • En deltagare från Framtidens Samhällsbyggare
 • En deltagare från Grönbo Ekoby
 • En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
 • En deltagare från Göteborgs Egnahems AB
 • En deltagare från Higab
 • En deltagare från KUB arkitekter
 • En deltagare från Källfelt Byggnads AB
 • En deltagare från Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
 • En deltagare från Mannheimer Swartling
 • En deltagare från Mark & Energibyggarna
 • En deltagare från Mölndals stad
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC
 • En deltagare från NCC-W&F West Link Contractors HB
 • En deltagare från Peab Anläggning AB
 • En deltagare från Peab Bostad AB
 • En deltagare från PlanPro Association AB
 • En deltagare från Planpro Association AB
 • En deltagare från Platzer Fastigheter
 • En deltagare från Platzer Fastigheter Ab
 • En deltagare från Riksbyggen
 • En deltagare från Robert Dicksons Stiftelse
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Skanska Sverige AB
 • En deltagare från Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
 • En deltagare från Stoppa Västlänken Nu
 • En deltagare från Sweco Systems
 • En deltagare från T+E Arkitekter
 • En deltagare från T+E Arkitekter
 • En deltagare från Trafikkontoret
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Tuve Bygg AB
 • En deltagare från Ulf Gråberg Fastighetsvärderingar AB
 • En deltagare från Vasakronan AB
 • En deltagare från VBK
 • En deltagare från Veidekke
 • En deltagare från Ventab
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från Västtrafik AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Älvstranden utveckling
 • Totalt 51 deltagare

Är ni klara med Västlänken snart?

Västlänken är ett av många projekt som pågår just nu i Göteborg. Det är det enskilt största och påverkan på staden, dess verksamheter och boende är avsevärd. Även om de flesta ser möjligheterna när det väl är färdigställt är projektet ett orosmoment i byggskedet.

Frågan ”Är ni klara snart?” i titeln anspelar både på oron men också på den förväntan som finns på projektet i form av förbättrad pendeltrafik och stadsutveckling. Västlänken är ett megaprojekt och vi reder ut vad som är planerat, hur det genomförs och hur det blir när det väl är färdigt.

Medverkar gör Magnus Eriksson, delprojektledare Korsvägen och Lillian Brunbäck, biträdande delprojektledare som tidigare även har varit upphandlingsansvarig för Västlänken. Båda arbetar på Trafikverket.

Foto: pressbild, Västlänken

Praktisk information

Dokumentation