• Namn Organisation
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från CMB
 • En deltagare från Göteborg Stad - Lokalförvaltningen
 • En deltagare från Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • En deltagare från TR Leadership
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • En deltagare från Wästbygg AB
 • Totalt 8 deltagare

Möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder

Måndag 4 februari 2019

Välkommen på möte i Gruppen för Agila projektledningsmetoder. Vi träffas på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Sven Hultins gata 6 (trapphus C, vån 3, rum 356).

OBS. CMB har haft en del systemfel med våra utskick, varför vi ber om ursäkt för eventuella mailkallelser till redan genomförda möten. Det ska nu vara åtgärdat.

Agenda

 1. Mötet öppnas
 2. Föregående minnesanteckningar
 3. Gruppens inriktning 2019-2021
 4. Uppdatering agilt projekt LF
 5. Fördjupning agila metoder (med Thomas Ridderstråle)
  1. Introduktion i agilt mindset
  2. Workshop - Backlog Management
  3. Ev. introduktion till ett första fördjupningsområde
  4. Uppsummering och nästa steg
 6. Övriga frågor
 7. Kommande mötesdatum
 8. Mötets avslutas

Hämta mötesdokument

 

Praktisk information