Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i Kommunikationsgruppen. Gruppens uppgift är bland annat att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


apr 23 2020

Ledarskapsdagen 2020 – FLYTTAT

Konferens ⋅ 2020-04-23

Ledarskapsdagen 2020 sätter fokus på vilket ledarskap som behövs för att minska byggandets klimatpåverkan. Med hjälp av inbjudna experter och inspiratörer belyser vi olika – och förhoppningsvis nya – perspektiv och kopplar dem till ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

jun 16 2020

Vad gör de bästa bäst? - NYTT DATUM

Bygglunch ⋅ 2020-06-16

Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat?

Information & anmälan