Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i Kommunikationsgruppen. Gruppens uppgift är bland annat att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


mar 05 2021

Universeums visualiseringsdome – ett nytt landmärke i Göteborg

Frukostmöte ⋅ 2021-03-05

En ny chans att höra Skeppsvikens projekteringsledare, Johan Nätterlund,  och platschef, Robin Carlsson, berättar denna morgon om sina utmaningar med att styra och förena byggnation, arkitektur, teknik, trafik, logistik och vetenskap.

Information & anmälan

mar 16 2021

Bättre kunskapsåterföring med VR-teknik

Bygglunch ⋅ 2021-03-16

Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Information & anmälan

mar 25 2021

Strategidagen 2021

Konferens ⋅ 2021-03-25

Bristande engagemang och motivation i svenska byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador i byggandet. Kostnaden för detta är 100 miljarder kronor per år. Det vet vi – nu är det dags för oss i branschen att skapa en positiv utveckling!

Information & anmälan