Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


apr 25 2019

Ledarskapsdagen 2019

Konferens ⋅ 2019-04-25

Ledarskapsdagen 2019 sätter fokus på AI för samhällsbyggnad. Med hjälp av inbjudna experter och inspiratörer belyser vi olika – och förhoppningsvis nya – perspektiv och kopplar dem till ledarskapet i samhällsbyggnadssektorn.

Information & anmälan

apr 25 2019

Möte i CMB:s huvudmannaråd den 25 april 2019

Styrelsemöte ⋅ 2019-04-25

Torsdag  25 april 2019, kl 10.00-12.00 (följt av konstituerande styrelsemöte till kl 12.30) Chalmers Conference Center, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1.

Information & anmälan

maj 03 2019

Kan digitaliseringen driva branschutveckling?

Frukostmöte ⋅ 2019-05-03

Vilka är de 3 största hindren och de 3 effektivaste drivkrafterna för en digitaliseringsdriven branschutveckling? Det kommer Henrik Linderoth, professor i Construction Informatics vid tekniska högskolan i Jönköping, att berätta på CMB:s frukostseminarium i maj.

Information & anmälan