Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


Okt 05 2018

Innovationsarenan A Working Lab

Frukostmöte ⋅ 2018-10-05

A Working Lab är det kontorshus och innovationsarena som Akademiska Hus just nu uppför på Chalmersområdet vid Johanneberg Science Park. Byggnaden är som en labbänk där framtidens lösningar testas i samverkan med hyresgäster, leverantörer och forskare.

Information & anmälan

Okt 26 2018

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2018

2018-10-26

Följ med på en dubbelspårig resa in i framtiden!

Information & anmälan