Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i Kommunikationsgruppen. Gruppens uppgift är bland annat att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


sep 06 2019

Att flytta eller inte flytta?

Frukostmöte ⋅ 2019-09-06

Av dem som säger upp sina kontrakt i allmännyttan i samband med renovering uppger en fjärdedel att det beror på just renoveringen. Ungefär hälften av dessa ser det som en positiv knuff att uppdatera sitt boende. Den andra hälften flyttar grund av väntande hyreshöjningar eller oro inför evakuering och störning i samband med renovering.. Det är några av resultaten från en pilotstudie om flyttmönster som just avslutats vid Chalmers. På CMB:s frukostseminarium i september kommer Paula Femenias, en av forskarna bakom studien, att berätta mer. Efter seminariet  (kl 9.00-10.00) bjuder vi in till en workshop där vi gärna tar del av dina reflektioner kring resultaten och hur denna kunskap bör hanteras vidare av såväl bostadsbolag som forskare.

Information & anmälan

okt 24 2019

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2019

Seminarium ⋅ 2019-10-24

Idéseminarium med Framtidens Samhällsbyggare omgång 5.

Information & anmälan