Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


Dec 18 2018

Lös kompetensbristen med internationell erfarenhet

Bygglunch ⋅ 2018-12-18

Välkommen till ett lunchseminarium som ger praktiska verktyg för hur du som chef och ledare kan attrahera invandrad kompetens.

Information & anmälan

jan 15 2019

Vad gör regeringens råd för hållbara städer?

Bygglunch ⋅ 2019-01-15

Monica von Schmalensee, tidigare vd för White arkitekter, är sedan februari 2018 ordförande för Rådet för hållbara städer. På nya årets första Bygglunch berättar hon om rådets arbete och uppdrag.

Information & anmälan