Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i marknadsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


Okt 23 2018

Möte i BIM- och Digitaliseringsgruppen den 23 oktober 2018

Gruppmöte ⋅ 2018-10-23

Välkommen till gruppmöte, den här gången på Vasakronan, Götgatan 15.

Information & anmälan

Okt 26 2018

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2018

2018-10-26

Följ med på en dubbelspårig resa in i framtiden!

Information & anmälan

Nov 02 2018

Så får vi kvalitetssäkra medborgardialoger

Frukostmöte ⋅ 2018-11-02

RISE Stadsutveckling har studerat hur olika företag arbetar med medborgardialog och ser ett behov av mer formaliserade ledningssystem för dessa dialoger. Efter seminariet bjuder vi in till fortsatt diskussion om hur dialogledningssystemet kan utvecklas och användas under det vi kallar “CMB eftersnack”.

Information & anmälan

Nov 15 2018

Strategidagen 2018: Nudging för samhällsbyggare

Konferens ⋅ 2018-11-15

Årets Strategidag har tema “Nudging för samhällsbyggare”. Hur förenklar vi för både chefer och medarbetare att fatta rätt beslut och hur kan vi arbeta utifrån människors drivkrafter och inspiration för att skapa effektivare processer.

Information & anmälan