Kommande aktiviteter

Det händer mycket på CMB. Här kan du läsa om våra kommande möten, seminarier och evenemang. En del aktiviteter är återkommande som våra frukost- och lunchmöten, Ledarskapsdagen och Strategidagarna. Andra är engångsarrangemang som hela tiden antar nya former.

Arbetet med att utveckla de olika arrangemangen sker i Kommunikationsgruppen. Gruppens uppgift är bland annat att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter.


sep 04 2020

Hur är det ställt med innovationsförmågan i samhällsbyggandet?

Frukostmöte ⋅ 2020-09-04

Denna fråga har, under ledning av Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare vid Chalmers, stötts och blötts i CMB:s innovationsgrupp under det senaste året. Nu har gruppens tankar och slutsatser sammanställts i en kortrapport som utgör underlag för höstens första digitala CMB-frukost.

Information & anmälan

sep 23 2020

Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Frukostmöte ⋅ 2020-09-23

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn?

Information & anmälan

okt 22 2020

Idéseminarium med Framtidens samhällsbyggare 2020

Seminarium ⋅ 2020-10-22

Idéseminarium med Framtidens Samhällsbyggare omgång 6. "Under idéseminariet kommer vi att presentera vår bild av Skeppsbron, med fokus på ett genomförbart stadsbyggande. Vi vill inspirera er aktörer i samhällsbyggnadsbranschen och belysa nya perspektiv på stadsutveckling. Bland annat har vi klurat på Skeppsbrons heta fråga 'Är det dyrt, billigt eller mittemellan?'."

Information & anmälan