Namn Organisation
En deltagare från AFRY
En deltagare från Akademiska Hus AB
En deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
En deltagare från Bengt Dahlgren AB
En deltagare från Borås Stad - Samhällsbyggnadsnämnden
En deltagare från Borås Stad - Samhällsbyggnadsnämnden
En deltagare från CA consultadministration ab
En deltagare från CMB studentråd
En deltagare från CMB studentråd
En deltagare från Chalmersfastigheter
En deltagare från Chalmersfastigheter AB
En deltagare från Chalmersfastigheter AB
En deltagare från Cmb
En deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
En deltagare från Deap AB
En deltagare från Exploateringsförvaltningen Göteborgs stad
En deltagare från Fire Safety Design
En deltagare från Forum Fastighetsekonomi AB
En deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
En deltagare från Hifab
En deltagare från Liljewall Arkitekter
En deltagare från Liljewall Arkitekter
En deltagare från Länsstyrelsen Västra Götaland
En deltagare från Mölndala Fastighets AB
En deltagare från NCC
En deltagare från NCC Sverige AB
En deltagare från PE Teknik & Arkitektur
En deltagare från Presentatör
En deltagare från Protek Projektstyrning Göteborg AB
En deltagare från Riksbyggen
En deltagare från Rune Elofsson Arkitektkontor
En deltagare från Semrén & Månsson
En deltagare från Stad och landskapsarkitektur LD AB
En deltagare från Stenungsunds kommun
En deltagare från Stora projekt - Göteborg Stad
En deltagare från Tengbom Arkitekter
En deltagare från Tengbomgruppen AB
En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
En deltagare från Tornstaden Projektutveckling AB
En deltagare från Urbanista Stad AB
En deltagare från Veidekke Entreprenad AB
En deltagare från Västfastigheter
En deltagare från cmb
En deltagare från cmb
En deltagare från cmb studentråd - Chalmers
En deltagare från Älvstranden Utveckling AB
En deltagare från Älvstranden utveckling AB
En deltagare från Älvstranden utveckling AB
Totalt 49 deltagare

Vem utvecklar egentligen PBL

– Riksdagen eller domstolarna?

Är det i riksdagen via lagändringar eller är det förändringar i rättspraxis, beslutade av domstolar, som idag utvecklar plan- och bygglagen?

Efter att den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 2011 har över 100 lagrum ändrats.  Ändringstakten har även varit stor avseende frågor kopplade till miljöbalken och EU-rätt. Under det senaste året har lagändringsförslag bland annat gällande strandskydd stoppats i riksdagen.

Men, innebär detta ”status quo” vad gäller förutsättningarna för att detaljplanera och bygga?

Nej! säger Sven Boberg, tidigare chefsjurist på stadsbyggnadskontoret. Hör honom utveckla sitt resonemang och redogöra för rättsutvecklingen på samhällsbyggnadsområdet där rättspraxis har fått en ny och avgörande betydelse.

Cmb:s lunchseminairer  genomförs i samarbete med våra partner och då det personliga nätverkandet är så viktigt ses vi alla på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00.

Praktisk information