NamnOrganisation
En deltagare frånAFRY
En deltagare frånAkademiska Hus AB
En deltagare frånArkitekterna Krook & Tjäder
En deltagare frånBengt Dahlgren AB
En deltagare frånBorås Stad - Samhällsbyggnadsnämnden
En deltagare frånBorås Stad - Samhällsbyggnadsnämnden
En deltagare frånCA consultadministration ab
En deltagare frånCMB studentråd
En deltagare frånCMB studentråd
En deltagare frånChalmersfastigheter
En deltagare frånChalmersfastigheter AB
En deltagare frånChalmersfastigheter AB
En deltagare frånCmb
En deltagare frånCmb
En deltagare frånCmb studentråd, Chalmers
En deltagare frånCmb studentråd, Chalmers
En deltagare frånDeap AB
En deltagare frånExploateringsförvaltningen Göteborgs stad
En deltagare frånFire Safety Design
En deltagare frånForum Fastighetsekonomi AB
En deltagare frånGöteborgs Byggmästareförening
En deltagare frånHifab
En deltagare frånLiljewall Arkitekter
En deltagare frånLiljewall Arkitekter
En deltagare frånLänsstyrelsen Västra Götaland
En deltagare frånMölndala Fastighets AB
En deltagare frånNCC
En deltagare frånNCC Sverige AB
En deltagare frånPE Teknik & Arkitektur
En deltagare frånPresentatör
En deltagare frånRiksbyggen
En deltagare frånRune Elofsson Arkitektkontor
En deltagare frånSemrén & Månsson
En deltagare frånStad och landskapsarkitektur LD AB
En deltagare frånStenungsunds kommun
En deltagare frånStora projekt - Göteborg Stad
En deltagare frånTengbom Arkitekter
En deltagare frånTengbomgruppen AB
En deltagare frånTornstaden Projektutveckling AB
En deltagare frånTornstaden Projektutveckling AB
En deltagare frånTornstaden Projektutveckling AB
En deltagare frånUrbanista Stad AB
En deltagare frånVeidekke Entreprenad AB
En deltagare frånVästfastigheter
En deltagare fråncmb
En deltagare frånprotek
En deltagare frånÄlvstranden Utveckling AB
En deltagare frånÄlvstranden utveckling AB
En deltagare frånÄlvstranden utveckling AB
Totalt 49 deltagare

Vem utvecklar egentligen PBL

– Riksdagen eller domstolarna?

Är det i riksdagen via lagändringar eller är det förändringar i rättspraxis, beslutade av domstolar, som idag utvecklar plan- och bygglagen?

Efter att den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 2011 har över 100 lagrum ändrats.  Ändringstakten har även varit stor avseende frågor kopplade till miljöbalken och EU-rätt. Under det senaste året har lagändringsförslag bland annat gällande strandskydd stoppats i riksdagen.

Men, innebär detta ”status quo” vad gäller förutsättningarna för att detaljplanera och bygga?

Nej! säger Sven Boberg, tidigare chefsjurist på stadsbyggnadskontoret. Hör honom utveckla sitt resonemang och redogöra för rättsutvecklingen på samhällsbyggnadsområdet där rättspraxis har fått en ny och avgörande betydelse.

Cmb:s lunchseminairer  genomförs i samarbete med våra partner och då det personliga nätverkandet är så viktigt ses vi alla på plats. Kom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00.

Praktisk information