Observera att anmälan är bindande. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan, meddela i så fall ändringen via e-post till info@cmb-chalmers.se.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

NamnOrganisation
En deltagare frånAkademiska Hus AB
Henrik JönssonBengt Dahlgren AB
Annika BelgreniusCA consultadministration ab
Alex AlakiuttuCMB
Kristin ÖstlingCMB
Nathalie GustafssonCMB studentråd
Anna ZahlbrucknerChalmersfastigheter AB
Jakob SchlyterDeap AB
Torgny GunnarssonForum Fastighetsekonomi AB
Gabriella LörnboGöteborgs Byggmästareförening
Cecilia Glittsjö KellströmHifab
En deltagare frånLiljewall Arkitekter
Hillevi KittelLiljewall Arkitekter
Matea CorkovicLänsstyrelsen Västra Götaland
Fredrik EngkvistMölndala Fastighets AB
Alexander LiljenhedNCC
Magnus SimonssonNCC Sverige AB
Andreas UlvdellProtek Projektstyrning Göteborg AB
Anders JohanssonRiksbyggen
Rune ElofssonRune Elofsson Arkitektkontor
Lena DübeckStad och landskapsarkitektur LD AB
Anders HulterströmStenungsunds kommun
Peter TerrsStora projekt - Göteborg Stad
Therese KilenstamTornstaden Projektutveckling AB
Anna WestergårdenTornstaden Projektutveckling AB
Jonas HulterströmVeidekke Entreprenad AB
Cecilia AnderssonÄlvstranden utveckling AB
Totalt 27 deltagare

Vem utvecklar egentligen PBL

– Riksdagen eller domstolarna?

Är det i riksdagen via lagändringar eller är det förändringar i rättspraxis, beslutade av domstolar, som idag utvecklar plan- och bygglagen?

Efter att den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 2011 har över 100 lagrum ändrats.  Ändringstakten har även varit stor avseende frågor kopplade till miljöbalken och EU-rätt. Under det senaste året har lagändringsförslag bland annat gällande strandskydd stoppats i riksdagen.

Men, innebär detta ”status quo” vad gäller förutsättningarna för att detaljplanera och bygga?
Nej! säger Sven Boberg, tidigare chefsjurist på stadsbyggnadskontoret. Hör honom utveckla sitt resonemang och redogöra för rättsutvecklingen på samhällsbyggnadsområdet där rättspraxis har fått en ny och avgörande betydelse.

Cmb:s lunchseminairer  genomförs i samarbete med våra partner och då det personliga nätverkandet är så viktigt ses vid alla på platsKom gärna redan kl 11:15 för att hinna äta och samtala i lugn och ro. Seminariet startar kl 12.00.

Praktisk information