Undersökning: Vilka är dina viktigaste utmaningar?

Just nu arbetar vi på CMB med en ny affärsplan, arbetet pågår under hösten. Som del i detta synar vi både aktiviteter och fokus på verksamheten för att den så väl som möjligt skall spegla våra partners intressen och kunskapsbehov. Vi skulle därför vilja få syn på de frågor som ni i er organisation ser som viktigast för framtiden.

Skriv så långt eller kort som du vill, men skriv något – det hade varit till stor hjälp för vårt framtidsarbete!

Klicka på knappen ovan för att komma till undersökningen.