Namn Organisation
Deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Bonava Sverige AB
Deltagare från Borås Stad - Mark och exploatering
Deltagare från Borås Stad - Mark-och exploatering
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Chalmers university of Technology
Deltagare från Cmb
Deltagare från EG Architects
Deltagare från EG Architects AB
Deltagare från Egnahemsbolaget
Deltagare från F O Peterson
Deltagare från F O Peterson
Deltagare från Göteborgs Egnahems AB
Deltagare från Higab
Deltagare från Higab
Deltagare från Higab
Deltagare från Higab/ Framtidens Samhällsbyggare
Deltagare från Härryda kommun
Deltagare från JHB Fastighet AB
Deltagare från Kungsbacka Kommun (FS8)
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Mölndala Fastighets AB
Deltagare från Peab Anläggning
Deltagare från SBF Mölndal
Deltagare från Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndal
Deltagare från TAM Retail AB
Deltagare från Trafikkontoret - Framtidens samhällsbyggare
Deltagare från Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Urbanista Stad AB
Deltagare från VBK Konsulterande ingenjörer AB
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från White
Deltagare från Wästbygg
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från privat
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
42 deltagare

CMB Bygglunch: Tävlingen som verktyg för strategisk utveckling

Vad är markanvisningstävling för något och vilka roller och nyckelaktörer uppträder i tävlingsprocesserna? Hur kan tävlande i arkitektur och byggande bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle? Det är frågor som vi reder ut vid CMB:s Bygglunch i juni.

"Tävlingen som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag" är ett CMB-finansierat forskningsprojekt som undersöker markanvisningstävlingen som fenomen.

Tävlingsformen uppstod i samband med 1980-talets avregleringar och CMB-projektet studerar tre markanvisningstävlingar och tolv designteam (arkitekter och byggaktörer). Gemensamt för valda tävlingar är att kommunerna i sina tävlingsprogram formulerar krav på design och hållbarhet. Avsikten är att designteam ska utveckla förslag till lösningar på tävlingsuppgiften. Juryns roll är att rangordna tävlingsförslagen utifrån bedömningskriterier i tävlingsprogrammet. En vinnare ska utses till tävlingstomten. Kommunen upprättar sedan avtal med byggherren om genomförandet av tävlingsförslaget.

Forskarna som står bakom projektet och som kommer att presentera under lunchen är Magnus Rönn, docent vid Chalmers och Christian Koch, professor vid Högskolan i Halmstad.

Välkommen!

Lunch serveras i restaurang Waste från kl 11:15. Observera att det inte är tillåtet att ta med mat eller dryck in i föredragslokalen, så kom gärna i god tid för att hinna mingla och äta lunch i lugn och ro.

Ni som anmält er till den digitala sändningen ser den här (lösenord kommer i bekräftelse via mejl när du anmält dig): www.cmb-chalmers.se/bygglunch

Praktisk information