En timme prakademi

– en digital lunch i gränslandet mellan forskning och praktik

CMB arrangerar, tillsammans med nätverket Managing Big Cities (MBC) vid Göteborgs universitet, en seminarieserie med fokus på de begrepp som används i arbetet med att planera, bygga och förvalta stadsdelar och fastigheter. Upplägget är enkelt: du äter din lunch och lyssnar på och engagerar dig som du vill i samtalet, som sker via Zoom.

Formen för dessa seminarier är lite olika: ibland kretsar det kring en text, ibland är det ett projekt som diskuteras, men fokus är alltid ett begrepp. Sammanhanget kommer att vara konstruktivt med en kritisk närhet snarare än en kritisk distans.

Seminarierna kommer att återkomma varannan onsdag kl. 12-13, med start 24/11.

Prenumerera på våra inbjudningar genom att klicka på knappen högst upp på sidan – då får du en inbjudan med zoom-länk inför varje tillfälle!

Frågor? Kontakta CMB:s utvecklingsledare Joakim Forsemalm!
070-686 54 19
joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se


Kommande program

Onsdag 19/1

Compassionfokuserat ledarskap för komplexa processer
Hur tar vi ett gemensamt ansvar över goda relationer - till både människor och vår omgivning? Gabriela Jones, leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi pratar om hur vi i en utmanande tid behöver mer mänsklighet, vänlighet och möjligheter att göra våra bästa arbetsprestationer.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/64155044459

 

Onsdag 9/2

Parkeringspolitik som styrmedel
Hur minskar man utsläppen med 80 procent på nio år? I klimatprogrammet för Göteborgs stad formuleras ett behov av  ”systemförändringar som aldrig tidigare förekommit”. Hör Anders Roth, mobilitetsexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Frances Sprei, mobilitetsforskare vid Chalmers prata om hur parkeringen kan vara en viktig nyckel till den hållbara staden!

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/66296506710

 

Onsdag 23/2

Designkoncept som överförbara ideal? Exemplet Sydhavnen i Köpenhamn
Forskare från Chalmers, HDK-Valand och Köpehamns universitet pratar om ett forskningsprojekt som studerat hur designkoncept som "best practices" används och förändras i specifika kontexter.

Urban design concepts  as transferable best practice ideals?  The example of Sydhavnen, Copenhagen. Researchers Marco Adelfio, Ulises Navarro Aguiar, Christian Fertner and Emilio Brandao will present their article Translating 'New Compactism', circulation of knoweldge and local mutations: Copenhagen's Sydhavn as a case study, recently published in International Planning Studies.

Seminariet hålls på engelska! Länk till seminariet: https://gu-se.zoom.us/j/62452374208

 

Onsdag 9/3

Kulturella perspektiv – den särskilda blicken på stadslivet
Kan alla jobba med att tolka och förstå stadslivet? Eller krävs det särskilda kunskaper och förutsättningar för att verkligen begripa vad som skapar sociala och kulturella strukturer? Lyssna på en diskussion mellan tre kulturvetare verksamma i fastighets- och stadsutvecklingsbranschen: etnologerna Petra Bäckman och Emelie Anneroth på Sweco samt antropologen Viktoria Walldin på White. Samtalet modereras av etnolog Joakim Forsemalm, CMB.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/65450949427

 

Onsdag 23/3

Samverkans mörka sidor
Det finns en uppsjö av värdefull forskning om relevansen och fördelarna med ökat samarbete - men är allt samarbete positivt? Anna af Hällström och Petra Bosch-Sijtsema, forskare vid Chalmers institution för Service Management och Logistik pratar om sociala nätverk och deras inverkan på genomförande av projekt.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/64747950989