En timme prakademi

– en digital lunch i gränslandet mellan forskning och praktik

CMB arrangerar, tillsammans med nätverket Managing Big Cities (MBC) vid Göteborgs universitet, en seminarieserie med fokus på de begrepp som används i arbetet med att planera, bygga och förvalta stadsdelar och fastigheter. Upplägget är enkelt: du äter din lunch och lyssnar på och engagerar dig som du vill i samtalet, som sker via Zoom.

Formen för dessa seminarier är lite olika: ibland kretsar det kring en text, ibland är det ett projekt som diskuteras, men fokus är alltid ett begrepp. Sammanhanget kommer att vara konstruktivt med en kritisk närhet snarare än en kritisk distans.

Seminarierna är återkommande - varannan onsdag kl. 12-13.

Prenumerera på våra inbjudningar genom att klicka på knappen högst upp på sidan – då får du en inbjudan med zoom-länk inför varje tillfälle!

Frågor? Kontakta Joakim Forsemalm!
070-686 54 19
joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se


Kommande program

 Onsdag 25/1

Bygga bort utsatthet? En kunskapsöversikt.

Chalmersforskarna Joanna Gregorowicz-Kipszak och Jan Bröchner, har på uppdrag av AB Framtiden, moderbolaget för den Göteborgska allmännyttan, samlat befintlig kunskap om hur problemförorter kan göras attraktiva att bo i för en bredare kundgrupp - för att höja områdenas socioekonomiska status. Lär dig om de sju principer, tänkta som beslutsunderlag för åtgärder i koncernens utvecklingsområden, som forskarna arbetat fram!

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/65457388713


Onsdag 8/2

Att hitta talangerna - en fråga om inkludering
Amir Nazari
på AFRY berättar om sitt prisade arbete med inkludering av nyanlända och hur det bidrar till en större mångfald i både bolaget och samhällsbyggnadsbranschen i stort. Amir prisades  under hösten som en eldsjäl inom jämställdhet, inkludering och mångfald, för för sitt arbete med bolagets Immigrated Competence Programme, som lett till att mer än 780 utlandsfödda medarbetare börjat på AFRY.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/67126055393


Onsdag 22/2

Spara pengar på parkering: principer och modeller för mobilitetsplanering i tidiga skeden

Fastighetsägarna har insett att parkering är en förlustaffär. Konsumenter kan tänka sig att köpa eller hyra en bostad, även utan parkering i närhet av huset. Från kommunalt håll ifrågasätts alltmer p-normer både från tjänstemannahåll och politiken. Samtidigt är bilen en viktig del av mångas tillgänglighet, men det behövs nya modeller i tidiga skeden för att dela och samnyttja parkering samt nyttja mobilitetslösningar som inte leder till resursslöseri. I detta seminarium delar Adetoun Ayoade och Paul Göransson från Urbanivation samt Fredrik Hansson från Okidoki Arkitekter med sig av modeller och principer från innovationsprojektet ”One-stop-shop” för mobilitetsplanering där parkering i nyproduktion inte behöver bli en förlustaffär.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/68719764347


Onsdag 8/3

Äldrevänlig stadsplanering - att möta en demografisk utmaning

En allt större andel befolkningen utgörs av ”äldre”. D demografiska utveckling är en omfattande samhällsutmaning som ställer nya krav på hur vi ser på äldre, åldrande och utveckling av välfärdssamhället. Inom stadsplaneringen har det saknats både kunskap och intresse av att hantera äldreperspektiv(en) på olika nivåer, men kanske är en förändring på gång? Vad innebär en stadsplanering med äldreperspektiv och hur kan vi utveckla verktyg och processer för att städer och samhällen som bidrar till livskvalitet för alla åldrar, inklusive äldre? Mats Johan Lundström är planeringsarkitekt, tekn. dr och lektor i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Han forskar om äldrevänlig stadsplanering inom forskningsprogrammet CollAge.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/66452892335


Onsdag 22/3

Kan hållbar renovering minska onödiga utflyttningar?

Den praktiknära ASSURE (Adaptation of urban space through sustainable regeneration) forskarskolan, finansieras av Formas, samlar åtta doktorandprojekt för att undersöka en mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. Under denna prakademiska timma presenterar forskarskolans ledning hur arbetet med att djupdyka i frågor som hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder onödiga utflyttningar samt hur man kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar kommer att se ut.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/66976170100

 

Onsdag 26/4

Samhällsbyggandets affärsmässiga paradigmskifte

Dan Engström är affärsområdesansvarig Innovation på digitaliseringskonsulten Plan B och adjungerad professor i Bygglogistik med inriktning på digitaliserat byggande vid Linköpings universitet. Utifrån en omvärldsspaning om det affärsmässiga paradigmskifte som samhällsbyggandet står i början av, diskuterar vi en möjlig väg framåt där vi får till en nödvändig skärningspunkt mellan omställning, affärsutveckling och digitalisering.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/64232579240