En timme prakademi

– en digital lunch i gränslandet mellan forskning och praktik

CMB arrangerar, tillsammans med nätverket Managing Big Cities (MBC) vid Göteborgs universitet, en seminarieserie med fokus på de begrepp som används i arbetet med att planera, bygga och förvalta stadsdelar och fastigheter. Upplägget är enkelt: du äter din lunch och lyssnar på och engagerar dig som du vill i samtalet, som sker via Zoom.

Formen för dessa seminarier är lite olika: ibland kretsar det kring en text, ibland är det ett projekt som diskuteras, men fokus är alltid ett begrepp. Sammanhanget kommer att vara konstruktivt med en kritisk närhet snarare än en kritisk distans.

Seminarierna är återkommande - varannan onsdag kl. 12-13.

Prenumerera på våra inbjudningar genom att klicka på knappen högst upp på sidan – då får du en inbjudan med zoom-länk inför varje tillfälle!

Frågor? Kontakta CMB:s utvecklingsledare Joakim Forsemalm!
070-686 54 19
joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se


Kommande program

Onsdag 5/10

Från kunskap till handling - om nya Arkitekturinstitutet

Det nystartade Arkitekturinstitutet är ett forskningsinstitut som bedriver industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur. Företagets organisation och kompetens är riggad för att maximera transparens och minimera oh-kostnader, eller som de själva uttrycker det, mer forskning och utveckling, närmare verkligheten. Arkitekturinstitutet är startat av de två arkitektkontoren Warm in the Winter och Theory Into Practice för att möjliggöra en starkare praktiknära arkitekturforskning som bidrar till byggbranchens nödvändiga omställning. Lyssna till av grundarna, Björn Ekelund.

Zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/66937002405

 

Onsdag 19/10

Energigemenskaper - en lösning för klimatpositiva stadsdelar?

Under 2022 har energibristen varit en av de viktigaste samhällsfrågorna. Samhällets aktörer behöver ta större ansvar för sin energianvändning, men hur ska det gå det till i praktiken?

För att nå klimatmålen behöver vi öka innovationstakten - och nyckeln till det är samskapande. I Ljusekulla utanför Helsingborg har Skanska tagit ett helhetsgrepp och simulerat hur innovativa lösningar kan säkra framtidens energiförsörjning som är både ekonomiskt hållbar och framtidssäkrad.  Vision har varit att utveckla samhället i en klimatpositiv riktning och Ljusekulla är ett projekt där Skanska vill bidra med nya idéer om hur ett sådant samhälle kan se ut.  Lyssnar på Åsa Togerö, senior green development manager på Skanska.

Zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/62001537404

 

Onsdag 2/11

Program meddelas inom kort!

Onsdag 16/11

Timber on top! Om konsten att bygga på det redan byggda 

År 2045 ska Sveriges kommuner ha uppnått klimatneutralitet. Här står sig påbyggnader baserat på förnybar biomassa som en unik företeelse, där man gör flera klimatpositiva åtgärder samtidigt. Genom att bygga på det redan byggda kan trä på ett påtagligt sätt bidra till samhällsnytta, minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet.  Vid detta seminarium berättar Tomas Alsmarker, Innovations- och forskningschef vid Svenskt Trä om nya rön inom träbyggnad!

Zoom-länk: https://chalmers.zoom.us/j/62227984397

 

Onsdag 30/11

Byggherredriven Innovation - presentation av en guide till förbättrad innovationsförmåga

Byggherrar har en nyckelroll för att driva innovation i branschen eftersom de sätter förutsättningar för många andra att investera i utveckling. Att driva innovation i projektorienterade organisationer, såsom byggherreorganisationer är, är dock svårt eftersom projekt har sina begränsningar och förutsättningar som ofta hindrar organisationen att driva innovation. Trots detta lyckas man ibland, ofta tack vare engagerade och modiga eldsjälar. Hur kan vi öka branschens förmåga att driva innovation?

FOG, Chalmers och KTH har under många år haft en gemensam utvecklings- och kunskapsresa som nu resulterat i en publicerad guide. Guiden är ingen handbok och det finns inget recept i den, däremot finns det ett antal ingredienser som behövs för att förbättra organisationers innovativa förmåga så de kan driva ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. Guiden presenteras under detta lunchseminarium av författarna själva

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/67287963060

 

Onsdag 14/12

Program meddelas inom kort!