En timme prakademi

– en digital lunch i gränslandet mellan forskning och praktik

Denna seminarieserie fokuserar på de begrepp, berättelser och idéer som används i arbetet med att planera, bygga och förvalta stadsdelar och fastigheter. Formen varierar: ibland kretsar det kring ett forskningsresultat, ibland är det ett praktiskt projekt som diskuteras.  Sammanhanget är konstruktivt med en kritisk närhet snarare än -distans. Prakademin är gränslandet i vilket vi möts för att bidra till en klokare och mer framåtlutad samhällsbyggnadssektor - med utgångspunkt i organisation och ledarskap!

Seminarierna är återkommande - varannan onsdag kl. 12-13.

Prenumerera på våra inbjudningar genom att klicka på knappen högst upp på sidan – då får du en inbjudan med zoom-länk inför varje tillfälle!

Frågor? Kontakta Joakim Forsemalm!
070-686 54 19
joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se


Kommande program

Onsdag 7/6

Göteborgs utvidgade innerstad – baserat på en historisk stadsplaneanalys

Lukas Memborn arbetar som arkitekt för Göteborgs stad och berättar om sitt förlag på hur Göteborg kan byggas under kommande 100 år, inom enbart ca 20 minuters cykelavstånd ifrån stadskärnan. Genom en analys av stadens historiska stadsplaner under 300 år före bilismen, ihop med nutida forskning, har ett uråldrigt men bortglömt stadsbyggnadshantverk återupptäckts som visar relevanta och effektiva lösningar även för många städers framtida utveckling. Hans förslag ska enligt stadens budget 2023 nu utgöra grunden för Göteborgs utbyggnad under mandatperioden.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/69445924173

Onsdag 23/8

Mänskliga förstudier!

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/64748487713

Onsdag 6/9

Att göra komplexiteten greppbar! 

Som om det inte var nog med klimatutmaningen och "digitaliseringsresan" så har vi det senaste året sett krig i Europa, AI som både kan göra oss stor nytta och utgöra ett hot mot vår existens. Hur bygger man en resilient organisation för att  att hantera allt detta och kanske lite till - och samtidigt kunna leverera god stadsbyggnad, hus med nollutsläpp och som människor ska trivas i? Pia Andersson, universitetslektor i psykologi vid Jönköpings högskola pratar om organiseringens byggställningar och behovet av reflexiv praktik i polykrisens tid.

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/66884163126

Onsdag 4/10

15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Hur kan kommuner och regioner kan arbeta för att säkerställa lärande - och värna offentliga värden - i piloter och andra innovationsprojekt? Med avstamp i forskningen om organisatoriskt lärande och uppskalning diskuterar Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren, båda forskare vid Lunds universitet, lärdomar från sin sina studier av innovationsprocesser inom hållbart samhällsbyggande och smart mobilitet. Presentationen tar avstamp i rapporten "15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete"

Länk till seminariet: https://chalmers.zoom.us/j/66379704696