Ledare: Fyra ljus för ett framgångsrikt förändringsledarskap

Att leda, ledas, eller kanske förändringsledas – kan det vara något för dig och mig, er och oss? I en turbulent omvärld med många olika saker att förhålla sig till behöver vi ställa oss nya frågor. Vem kommer att leda? Vilka kommer att ledas? Men kanske viktigast av allt är – hur kommer vi att behöva förändringsledas?

Läs Carina Bohms ledare →

Cmb fokus om sund och lönsam projektkultur

Den 30 november bjöd cmb tillsammans med Boverket och IQ Samhällsbyggnad in till en diskussion kring hur samhällsbyggnadssektorn kan kraftsamla kring projektkultur. Läs mer, och se bilderna och filmen!

Mer från cmb fokus →

Coreco – välkommen som partner!

– Idag brottas samhällsbyggnadssektorn med stora utmaningar i form av höga byggkostnader som stor klimatpåverkan. Vi vill ta oss an dessa genom att skapa duktiga beställare och där ser vi cmb som en naturlig samarbetspartner, säger Henrik Melkstam, vice vd på Coreco.

Läs mer →

Save the dates – detta händer under våren 2023

Missa inga av våra aktivteter i vår – här kommer ett axplock av vad som är på gång så att du kan notera i kalendern redan nu! Allt eftersom anmälan öppnar hittar du mer detaljerad information på CMB:s webb.

Läs mer om våra kommande aktiviteter →

Idéseminariet om Gateway Säve år 2040

Omgång 8 av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare är nu avslutat. Och vilken avslutning det blev! Vi drygt 100 personer som var på plats i Studion på A Working Lab fick en både inspirerande och underhållande show.

Läs mer och se filmen! →

Guldhuset 2022 till Jonas Ward

Mottagaren av Guldhuset 2022 har visat på vikten av att genom ett tillitsfullt ledarskap som skickliggör människor omkring sig skapa en gemensam målbild för att uppnå resultat och förverkliga visioner.

Läs mer →

Construction Management-forskare prisades

Grattis till våra fantastiska Chalmerskollegor Petra Bosch-Sijtsema, Christina Claeson-Jonsson, Mikael Johansson och Mattias Roupé som tagit emot den prestigefulla utmärkelsen Outstanding Paper för sin artikel The hype factor of digital technologies in AEC.

Läs mer och ladda ner kortrapporten "Hur vi använder digitala tekniker" →

Studiebesök och många gäster i våra kunskapsgrupper

Under hösten har det varit full aktivitet i våra åtta kunskapsgrupper. Det har blivit många spännande studiebesök – från Västlänkstunnlarna under Korsvägen till visning av bränslecellstekniken hos Powercell till presentation av en tvärfacklig planeringsorganisering i Tyresö.

På gång i cmb:s grupper →

Vad menar vi med prakademi?

En prakademi är en organisation som verkar i mellanrummet mellan praktiken – i cmb:s fall företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad i praktiken såsom byggföretag, konsultbolag, byggherrar och fastighetsägare, installations- och specialföretag samt statliga och kommunala bolag och myndigheter – och akademin representerat av forskare, lärare och studenter vid universitet.

Läs mer om begreppet prakademi →

En timme prakademi – följ med under 2023!

Våra digitala seminarier fortsätter förstås under 2023, vi har redan de första tillfällena för året bokade och klara. Den prakademiska timmen är vårt sätt att bredda både perspektiven och nätverken.

Läs mer om vårens program →

Ansökan om forskarskola beviljad

Cmb har medverkat i en ansökan om forskarskola för hållbart samhällsbyggande, en utlysning från Formas. Ansökan, vars huvudsökande är Lunds universitet, har nu beviljats.

Läs mer →

Julhälsning från stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse vill tacka alla partners för året som gått och hälsa välkomna in i 2023!

Läs mer →