Observera att anmälan är bindande. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan, meddela i så fall ändringen via e-post till info@cmb-chalmers.se.

När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.

NamnOrganisation
0 deltagare

Hoppet för staden och resten av världen? Hur en förskola sätter riktningen mot framtiden.

Hur kan något så vanligt i en växande stad som en ny förskola bli det som alla pratar om? Elsa Fahlén från beställande Lokalförvaltningen i Göteborg och representanter för byggande Derome berättar om ett pilotprojekt kantat av nytänkande och innovationer som lett till staden skapat en publik byggnad som nu blir riktmärke för hur Göteborg kommer att jobba med samhällsbyggnader i framtiden.

Praktisk information