Namn Organisation
Deltagare från
Deltagare från A Working Lab/Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akuro
Deltagare från Akuro
Deltagare från Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad
Deltagare från Arkitema
Deltagare från Bengt Dahlgren
Deltagare från Bengt Dahlgren Brand och Risk
Deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
Deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
Deltagare från Bjerking AB
Deltagare från BoKlok Housing AB
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Borås stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Borås stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Deltagare från Bostadsbolaget
Deltagare från Byggföretagen
Deltagare från Byggföretagen
Deltagare från Byggföretagen -Byggbranschens Utbildningscenter
Deltagare från CMB
Deltagare från CMB
Deltagare från CMB studentråd
Deltagare från CaseStudio AB
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från Cmb
Deltagare från Cmb
Deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
Deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
Deltagare från DCPM Chalmers
Deltagare från DCPM Chalmers
Deltagare från DCPM Chalmers
Deltagare från DCPM Chalmers
Deltagare från DCPM Chalmers
Deltagare från DCPM Chalmers
Deltagare från Fastighet, stöd och service
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Frilans
Deltagare från Göteborg Stad, Exploateringsförvaltningen
Deltagare från Göteborg stad exploateringsförvaltningen
Deltagare från Göteborgs Byggmästareförening
Deltagare från Göteborgs Byggmästerförening
Deltagare från Göteborgs Hamn AB
Deltagare från Göteborgs Stad - Stora Projekt
Deltagare från Göteborgs stad exploateringsförvaltningen
Deltagare från HSB Göteborg
Deltagare från Hallå Hållbarhetsbyrå
Deltagare från Hanssons Hus Entreprenad
Deltagare från Hanssons Hus Entreprenad
Deltagare från Higab
Deltagare från Higab AB
Deltagare från Hollerz & Co
Deltagare från IQ Samhällsbyggnad
Deltagare från Inhouse Tech
Deltagare från Inhouse Tech
Deltagare från Invinn AB
Deltagare från Isobetong
Deltagare från Kålltorps Bygg
Deltagare från Liljemark Consulting
Deltagare från Linnéuniversitetet
Deltagare från Mölndals stad
Deltagare från NCC
Deltagare från NCC Sverige AB
Deltagare från Norconsult
Deltagare från Norconsult
Deltagare från Norconsult
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Norconsult AB
Deltagare från Peab Anläggning AB
Deltagare från Pedro & Co
Deltagare från Region Halland
Deltagare från Region Halland
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Deltagare från Riksbyggen
Deltagare från Riksbyggen ekonomisk förening
Deltagare från Rådhuset arkitekter
Deltagare från SBF Mölndal
Deltagare från Semrén & Månsson Arkitekter
Deltagare från Skanska Sverige
Deltagare från Skanska Sverige
Deltagare från Skeppsviken
Deltagare från Skeppsviken
Deltagare från Stadsfastighetsförvaltningen Göteborgs stad
Deltagare från Stora projekt - Göteborg Stad
Deltagare från Svensk Bygglogistik AB
Deltagare från Svensk Byggtjänst
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco
Deltagare från Sweco Sverige AB
Deltagare från Symetri AB
Deltagare från TAM Retail AB
Deltagare från Tengbom Arkitekter
Deltagare från Tengbom Arkitekter
Deltagare från Tommy Byggare
Deltagare från Tommy Byggare AB
Deltagare från Tommy byggare
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Unico Consulting AB
Deltagare från VBK Konsulterande ingenjörer AB
Deltagare från VBK Konsulterande ingenjörer AB
Deltagare från Vasakronan
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från WSP
Deltagare från WSP
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb studentråd
Deltagare från kungsbacka kommun
Deltagare från protek
Deltagare från protek
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
124 deltagare

Ledarskapsdagen 2023

Hoppfull framtid i en hopplös tid

På Ledarskapsdagen den 26 maj fokuserar vi på vikten av ett ledarskap som inger hopp, mod och drivkraft att förändra i en turbulent och osäker tid.

Vi lyfter fram berättelserna som hjälper dig som är chef eller ledare i samhällsbyggnadssektorn att staka ut riktningar för din organisation och dina medarbetare.  Vi vill även räcka ut en hand åt dig som är ny i arbetslivet, för att ge inspiration och tillförsikt när framtiden känns osäker och riskfylld.

Dagen genomförs i samarbete med Byggföretagen och kommer att bjuda på föredrag om vilka framtidsbilder ser vi vid horisonten, fördjupande samtal om vilket ledarskap som inspirerar oss att tänka och sätta strategier bortom kriserna samt goda exempel som visar vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Dagen avslutas med AC - After Conference – för den som vill hänga kvar ytterligare en stund!

Program

09:00 Registrering och kaffe

09:30 Välkomna! Dagens moderator Joakim Forsemalm, utvecklingsledare på cmb

09:40 "Reframing – led för att tänka nytt" med Malin Pedro

10:10 "Att tro eller att veta – varför rationell logik leder oss fel" med Katarina Graffman

Reframing - led för att tänka nytt

Malin Pedro är reservofficer, fd universitetslärare och expert på att få individer och organisationer att skapa förnyelse genom att se världen med nya ögon - så kallad Reframing.

"Framgång inom ett område kan faktiskt vara ett problem! Det kan hindra förnyelse då vi lockas att fortsätta i samma hjulspår. Men det kan vi inte. Vi måste förändras. Det förflutnas flyt är inte framtidens framgång."

Reframing sker när vi ändrar filter och riktar vår uppmärksamhet mot det som som är meningsfullt i en föränderlig värld.  Malin pratar om hur reframing fungerar utifrån ett ledarskapsprogram som fokuserat på förmågan att se på det som verkligen är meningsfullt.

Att tro eller att veta? Varför rationell logik leder oss fel

Katarina Graffman, antropolog, framtidsspanare och författare, går igenom idén om den rationella logiken och varför den ofta leder oss fel.

"Vår tid är besatt av så kallad ”hård” vetenskap som fysik, kemi, biologi, och geologi. Hårda vetenskaper ser bara på en del av det mänskliga beteendet och utesluter andra.  Alltså, man mäter det som går att mäta och skiter i resten."

När utmaningen involverar sådant som kultur, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen, blir det uppenbart att  de så kallade "mjuka" vetenskaperna, humaniora och samhällsvetenskap, är absolut nödvändiga för att förstå den levda verkligheten i all dess komplexitet.

10:40 Bordssamtal och bensträckare

11:00 "Gemensamt berättande och kritiskt hopp" med Paul Graham Raven

11:50 Sammanfattning och intro till lunchaktiviteter

12:00 Lunch och teststationer: framtidsbilder med AI-teknik + ledarskapsutveckling med gamification

13:15 "Leda i turbulenta tider" med Magnus Forslund

Gemensamt berättande och kritiskt hopp (engelska)

Med utgångspunkt i den futuristiska reseguiden The Rough Planet Notterdam 2045 – en digital reseguide för den koldioxidneutrala fiktiva staden Notterdam – och andra visionsprojekt konstaterar Paul Graham Raven att "framtiden" som vi känner den är död.

"I den perfekta storm av kriser som vi befinner oss i just nu, sörjer vi en framtidsmyt som aldrig var verklig. Men dess död öppnar upp för oss att se framtider - i plural! Vi måste våga överge både dystopisk pessimism och tekno-utopins lata optimism och ersätta dem med det kritiska hoppets disciplin och mod."

Dr. Paul Graham Raven är science fiction-författare och framtidsforskare som fokuserat på hur historier om framtiden formar våra liv.

Lyckosamt ledarskap i turbulenta tider

Med hjälp av såväl fjärilar som Nilecity och en mycket specifik musikstil ger Magnus Forslund handfasta och användbara tips för ledare som vill hitta sätt att navigera sig och sin organisation framåt när världen upplevs vara i gungning.

"Hur kan vi förstå förutsättningarna för att leda och utveckla organisationer? Av allt vi kan göra, vad vore bra att fokusera på? Hur ska vi se till att det blir konkret handling? "

Magnus Forslund är universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet. I över 25 år har han arbetat med att stödja, utmana och utveckla ledare i förändrings- och förnyelsearbete. Magnus har också skrivit ett flertal böcker inom ledarskaps- och organisationsområdet.

14:15 Bordssamtal och fikapaus

14:35 "Hur gör branchens bästa?", scensamtal lett av Anna Lönn Lundbäck

Hur gör branschens bästa?

Hur lyckas vissa se möjligheter där andra ser svårigheter? Anna Lönn Lundbäck, Regionchef Väst och nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen samtalar med inspirerande ledare inom samhällsbyggnad.

Vi får träffa  Årets byggkvinna 2023, Mariam Mohammedamin, arbetsledare på Tommy Byggare i Göteborg. Vi får också följa vd:n på Brixly, Markus Brinks resa från två tomma händer till "Sveriges Karriärföretag 2023" med ett ledarskap där social hållbarhet har en given plats. Vi får också en inblick i hur Jacob Steen, vd Brukspecialisten har lyckats följa sin övertygelse om att jobba mot en framtid där återbruk har en given plats.

15:20 Bordssamtal

15:30 Sammanfattning av Dan Engström och presentation av de AI-genererade framtidsbilderna

Och vad har vi lärt oss av det här då?

Dan Engström, affärsområdesansvarig Innovation på Plan B och adjungerad professor i Bygglogistik vid Linköpings universitet summerar dagens inspel tillsammans med dagens moderator.
Tillsammans funderar de kring hur vi nu nyttjar denna nya kunskap i vår vardag och i våra organisationer?

 

16:00 Avlutning

16:01 After Conference i baren för den som kan och vill!

Praktisk information

  • Datum: Fredag den 26 maj 2023
  • Tid: Klockan 09:00 till 16:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Brewhouse, Åvägen 24 i Göteborg · Karta