Namn Organisation
0 deltagare

Ledarskapsdagen 2023

Hoppfull framtid i en hopplös tid

Ledarskapsdagen 2023 fokuserar på vikten av ett ledarskap som inger hopp, mod och drivkraft att förändra i en osäker tid – det vill du inte missa!

Varför rationell logik ibland leder oss fel

Katarina Graffman, antropolog, framtidsspanare och författare, går igenom idén om den rationella logiken och varför den ofta leder oss fel.

"Vår tid är besatt av så kallad ”hård” vetenskap som fysik, kemi, biologi, och geologi. Hårda vetenskaper ser bara på en del av det mänskliga beteendet och utesluter andra.  Alltså, man mäter det som går att mäta och skiter i resten."

När utmaningen involverar sådant som kultur, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen, blir det uppenbart att  de så kallade "mjuka" vetenskaperna, humaniora och samhällsvetenskap, är absolut nödvändiga för att förstå den levda verkligheten i all dess komplexitet.

Fullspäckat program

Anmäl dig till inspirerade dag där vi även får träffa Malin Pedro, reservofficer, fd universitetslärare och expert på att få individer och organisationer att skapa förnyelse med Reframing,

Dessutom kommer Paul Graham Raven, science fiction-författaren och framtidsforskare som med hjälp av berättelsen om en fiktiv framtida klimatneutral stad vill inge mod att ta de beslut som krävs för en bättre framtid, och inte minst Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitet som pratar om hur vi leder i turbulenta tider.

Praktisk information

Datum: Fredag den 26 maj 2023
Tid: Klockan 09:00 till 16:00 · Lägg till i kalender
Plats: Brewhouse, Åvägen 24 i Göteborg · Karta