Namn Organisation
Deltagare från 212000-1355
Deltagare från 212000-1355
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akuro
Deltagare från Akuro
Deltagare från Bengt Dahlgren
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Big kornet
Deltagare från Bjerking
Deltagare från Bjerking AB
Deltagare från Borås stad
Deltagare från Borås Stad
Deltagare från Borås Stad Samhällsbyggnad
Deltagare från Borås Stad, Stadsledningskansliet
Deltagare från Chalmersfastigheter AB
Deltagare från cmb
Deltagare från cmb
Deltagare från Cmb
Deltagare från Deap AB
Deltagare från Egnahemsbolaget
Deltagare från Ekan Managementet
Deltagare från Fastighet, stöd och service
Deltagare från FO Arkitektkontor AB
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Framtiden Byggutveckling AB
Deltagare från Friends of Gothenburg Innovation AB
Deltagare från Göteborgs Stads Parkering AB
Deltagare från Higab AB
Deltagare från Jernhusen
Deltagare från JM AB
Deltagare från Jönköpings kommun
Deltagare från K21 Entreprenad AB
Deltagare från Krohn Byggekonomen AB
Deltagare från Kungsbacka kommun
Deltagare från Manexa
Deltagare från Mondaay Arkitektur & Design AB
Deltagare från NCC
Deltagare från NCC Sverige AB
Deltagare från Norconsult
Deltagare från PE Teknik & Arkitektur
Deltagare från Peab Sverige AB
Deltagare från Psykologyrån Jones
Deltagare från Rekab entreprenad ab
Deltagare från RISE
Deltagare från Semcon
Deltagare från Semrén & Månsson
Deltagare från Semrén & Månsson Arkitekter
Deltagare från Semrén & Månsson Arkitekter
Deltagare från semrén och månsson arkitekter
Deltagare från Serneke
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skanska
Deltagare från Skeppsviken
Deltagare från Skeppsviken
Deltagare från Skeppsviken
Deltagare från Stadsfastigheter
Deltagare från Stadsfastighetsförvaltningen
Deltagare från Stadsfastighetsförvaltningen
Deltagare från Stadsfastighetsförvaltningen
Deltagare från Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad
Deltagare från Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Deltagare från STAM arkitekter
Deltagare från Stora projekt - Göteborg Stad
Deltagare från Svensk Byggtjänst
Deltagare från Svensk Byggtjänst
Deltagare från Symetri AB
Deltagare från Tengbom Arkitekter
Deltagare från The( )Space by First to know
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från Trafikverket
Deltagare från VGR - Fastighet, stöd och service
Deltagare från VGR- Västfastigheter
Deltagare från Vigör motion
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västra Götalandsregionen
Deltagare från Västra Götalandsregionen
Deltagare från Västra Götalandsregionen, Fastighet, stöd och service
Deltagare från WSP
Deltagare från WSP
Deltagare från WSP Sverige
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
85 deltagare

Ledarskap med omtanke – en god investering!

Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och fokus på integration är en mycket viktig fråga i detta sammanhang. Forskning visar att det är en god investering att du som ledare har, och visar, en omtänksam och inkluderande attityd för att lyckas rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

I takt med att svenskarna blir allt fler ökar antal fastigheter, samtidigt som det sedan tidigare även finns många äldre byggnader som behöver förvaltas och underhållas. Framtida pensionsavgångar förväntas öka bristen på arbetskraft.

Gabriela Jones, psykolog och specialist inom organisation och ledarskap, menar att ett mer compassionfokuserat ledarskap är en nyckel till att lösa denna utmaning. Kort sammanfattat så menas med detta att arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar där alla i verksamheten får stöd för att skapa ett utvecklande och hållbart arbetsliv. Vad behöver ledare i vår bransch i form av nya kunskaper och attityder? Gabriela Jones berättar om hur du kan tänka och agera för att lyckas behålla dagens medarbetare och attrahera framtidens.

Seminariet går att följa antingen digitalt eller på plats, du väljer i anmälan ovan. Frukost serveras från kl 7:30 så kom gärna i tid så att du hinner äta och nätverka. Föredraget startar kl 8:00.

För att undvika att stora mängder frukostmat går till spillo tar vi ut en No Show-avgift för personer som är anmälda, men inte deltar och som inte har avanmält sig senast onsdagen innan.

Praktisk information

Datum: Fredag den 5 maj 2023
Tid: Klockan 08:00 till 09:00 · Lägg till i kalender
Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 i Göteborg · Karta
Upplysningar:

Frågor besvaras av CMB – info@cmb-chalmers.se