Samhället i stort liksom samhällsbyggnadsbranschen står inför många utmaningar. Energi, klimat, ökade materialkostnader och tillgång till rätt material, tillgången till rätt utbildad personal, projektkulturer och så vidare. Ett nytt och mer komplext världsläge ställer förstås stora krav på oss samhällsbyggare och hur vi leder våra organisationer framåt.

Hur ser kunskapsbehovet ut bland aktörer i samhällsbyggarbranschen – när det handlar om ledarskap?

Vi vill härmed be dig om hjälp genom att svara på en kort enkät  med syfte att undersöka detta kunskapsbehov, för att skapa en uppfattning om och hur cmb skall kunna skapa utbildningar som är mer riktade mot branschens specifika behov. Vi hoppas att du som samhällsbyggnadsledare kan ta dig tid att svara på nedanstående korta frågor!

Länk till enkät med fyra frågor →