Namn Organisation
Deltagare från AFRY
Deltagare från Affärskraft i Skandinavien AB
Deltagare från Agima Management Ab
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska Hus
Deltagare från Akademiska hus
Deltagare från Akademiskahus
Deltagare från Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB
Deltagare från Bengt Dahlgren
Deltagare från Bengt Dahlgren AB
Deltagare från Bengt Dahlgren Göteborg AB
Deltagare från Big kornet
Deltagare från Chalmers
Deltagare från Chalmers tekniska högskola
Deltagare från Chalmers/ACE
Deltagare från Chalmers/ACE/CM
Deltagare från Cmb
Deltagare från Cmb
Deltagare från Cmb studentråd, Chalmers
Deltagare från Currentum AB
Deltagare från Grahn Hinnfors Text&Analys
Deltagare från Göteborg Stad, stadsbyggnadskontoret
Deltagare från Henning Larsen AB
Deltagare från Hollertz & Stenvall
Deltagare från Klimatentreprenad Värmland AB
Deltagare från Krook & Tjäder Uulas
Deltagare från Kungsbacka Kommun
Deltagare från Lerums Kommun
Deltagare från Lf
Deltagare från Liljewall
Deltagare från Liljewall
Deltagare från Liljewall Arkitekter AB
Deltagare från Locum
Deltagare från Locum AB
Deltagare från Lokalförvaltningen
Deltagare från Malmö stad
Deltagare från NCC
Deltagare från NCC Building
Deltagare från NCC Sverige AB
Deltagare från NCC Sverige AB
Deltagare från Privat
Deltagare från Projektgaranti
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Ramboll
Deltagare från Region Gävleborg
Deltagare från Rejlers
Deltagare från Rejlers Sverige AB
Deltagare från Rekab entreprenad ab
Deltagare från Saint-Gobain Sweden AB/Gyproc
Deltagare från Skanska
Deltagare från Specialfastigheter
Deltagare från Stenungsunds kommun
Deltagare från Svensk Bygglogistik AB
Deltagare från Tengbom
Deltagare från Tengbom
Deltagare från Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Deltagare från Tyréns AB, division arkitektur och projektledning
Deltagare från Tyréns Arkitektur och Landskap
Deltagare från VGR - Fastighet, stöd och service
Deltagare från Ventab
Deltagare från Ventab i Göteborg AB
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från Västfastigheter
Deltagare från WSP
Deltagare från White arkitekter
Deltagare från White arkitekter AB
Deltagare från XER Management AB
Deltagare från cmb
Deltagare från ubf
Deltagare från Älvstranden Utveckling AB
Deltagare från ÅF Infrastructure AB
82 deltagare

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - lärdomar från fyra samverkansprojekt

Ljusgård på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med konstverket Långsnöre, världens högsta bollbana, av Albin Karlsson.

Det senaste decenniets våg av sjukhusinvesteringar i Sverige ställer höga krav på kunskapsintegration från många olika aktörer i projekt. Chalmers, KTH, Uppsala universitet och NCC har därför samarbetat i en studie som påvisar hur byggprocessen i sjukhusprojekt kan effektiviseras utifrån förbättrad kunskapsintegration.

Viktoria Sundqvist, forskare och lärare vid Chalmers avdelning för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, berättar om detta cmb-finansierade forskningsprojekt som just avslutats.

Resultaten visar att effektiv kunskapsintegration möjliggörs om:

  1. Kunskap och kompetens kring vårdbyggnation tas tillvara i upphandlingsförfarandet.
  2. Byggprocessens organisering och styrning reglerar när och hur relevant kunskap används.
  3. Samverkan praktiseras på riktigt utifrån att parterna kan och vill lösa uppgiften tillsammans samt om...
  4. nyvunnen kunskap tillvaratas och erfarenheter återförs som en del i kunskapsuppbyggnad över tid.

En färdplan har utvecklats med praktiska rekommendationer utifrån att kunskap som omsätts på projekt-, organisations- och systemnivå skapar en kollektiv kunskapsuppbyggnad över tid. Färdplanen riktar sig till olika aktörer, yrkesroller och befattningar inom vårdbyggande.

Seminariet går att anmäla sig till digitalt eller på plats (valet gör du via anmälningsknappen ovan). Vi hoppas naturligtvis att du prioriterar att åtnjuta eventet på plats över en god frukost och givande samtal med branschkollegor. Frukosten serveras från kl 7:30 och det är inte tillåtet att ta med mat och dryck in i seminarielokalen. Så kom gärna i god tid så att du hinner äta och nätverka i lugn och och ro!

Kan du inte komma - avanmälan dig i god tid eller erbjud din plats till en kollega så att vi inte behöver slänga maten som blir över. Det är inte hållbart för vare sig ekonomi eller miljö!

 

Praktisk information